S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Reakce Ministerstva zdravotnictví na zprávu NKÚ o podpoře aplikovaného zdravotnického výzkumu

Vytvořeno: 22. 6. 2020 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nemůže s výsledky kontroly NKÚ souhlasit, protože úřad nevzal v potaz veškeré důležité skutečnosti. Úřad kontroloval program na podporu aplikovaného zdravotnického výzkumu v době, kdy probíhalo zhodnocení přínosu výstupů a jejich využitelnosti v praxi. Agentura pro zdravotnický výzkum tak v době kontroly nemohla mít zhodnocení programu k dispozici. Bohužel NKÚ k tomuto faktu nepřihlédnul.

Přínos výstupů aplikovaného výzkumu v biomedicíně je standardně posuzován na základě publikací. Tím se výzkum v biomedicíně liší například od průmyslového výzkumu. Teprve z celosvětově zhodnocených výstupů v odborných publikacích jsou vytvářeny nové léčebné postupy a metodiky pro široké klinické využití, nikoliv naopak.

Ukončené výzkumné projekty započaté v roce 2015, které NKÚ kontroloval, mají jednoznačný a prokazatelný výstup do klinické medicíny. Díky podpoře například vznikly nové možnosti léčby achondroplazie, započal vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv, byla zahájena příprava kandidátních molekul ke zlepšení účinné léčby a zkvalitnění života pacientů se schizofrenií, bylo možné v rozsáhlé mezinárodní studii prokázat u pacientů s leukémií lepší prognózu při léčeni lymfoidními léčebnými protokoly a například díky dalšímu projektu mají lékaři možnost zablokovat odhojovací reakce u nemocných po transplantaci ledviny od žijících dárců.

Agentura pro zdravotnický výzkum má od svého založení zcela jednoznačně stanovenou odpovědnost – transparentně administrovat soutěže návrhů projektů aplikovaného výzkumu v biomedicíně a celého průběhu jejich řešení, včetně kontroly projektů. NKÚ prověřil 16 vybraných a ukončených projektů, všichni příjemci splnili podmínky podpory a nepoužili prostředky v rozporu se zákonem.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?