Reakce Ministerstva zdravotnictví na závěry kontroly NKÚ v Národním ústavu duševního zdraví

Vytvořeno: 5. 3. 2018 Poslední aktualizace: 5. 3. 2018

Odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


Reakce Ministerstva zdravotnictví na kontrolní závěry NKÚ (KA č. 17/14 – 5. 3. 2018) týkající se hospodaření Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) v letech 2014 až 2016.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na financování Národního ústavu duševního zdraví po roce 2020, kdy mu končí institucionální podpora. Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo toho, že Národní ústav duševního zdraví přijde po roce 2020 o podstatnou část svých příjmů, a proto se jeho budoucím způsobem financování intenzivně zabývá. V letošním roce ministerstvo ústavu poskytlo příspěvek zřizovatele, a to ve výši 52 mil. korun. Dále budou probíhat koncepční jednání ohledně dalšího směřování ústavu a nastavení nového modelu jeho financování. Ministerstvo plánuje ústav více zapojit do práce na reformě psychiatrické péče.

Nejvyšší kontrolní úřad také našel rezervy v oblasti vedení účetnictví a v nastavení systému vnitřní kontroly ústavu. Na zjištěné nedostatky Národní ústav duševního zdraví reagoval již v průběhu kontroly přijetím celé řady nápravných opatření, aby k podobným chybám v budoucnosti již nedocházelo. Byly aktualizovány a nově vytvořeny vnitřní předpisy v oblasti kontrolních mechanismů a byl jmenován interní auditor v souladu s požadavky NKÚ, který bude dohlížet na jejich dodržování. Ministerstvo zdravotnictví bude od ústavu požadovat průběžně informace o naplňování přijatých nápravných opatření.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?