Reakce Ministerstva zdravotnictví na otevřený dopis poskytovatelů domácí péče

Vytvořeno: 21. 5. 2019 Poslední aktualizace: 21. 5. 2019

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na otevřený dopis poskytovatelů domácí péče ze dne 21. května 2019.

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo toho, že domácí péče byla v minulosti výrazně podfinancována a na její úkor byly upřednostňovány jiné segmenty zdravotní péče, například nemocnice. V roce 2018 však ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Adama Vojtěcha od začátku jasně deklarovalo, že nebude upřednostňovat žádný segment před ostatními a kladlo důraz na uzavření dohod mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Dohoda pro rok 2019, kterou podepsal segment domácí péče se zdravotními pojišťovnami, a se kterou souhlasila i Charita ČR, tak přináší v porovnání s minulými roky výrazný nárůst úhrad a umožňuje tak navýšení platů a mezd sester.

Úhrady pro rok 2019 se na domácí péči navýšily o 5 %, stejně jako v ostatních segmentech. Dále oproti roku 2018 byla navýšena i hodnota bodu za výkony. V dohodě s pojišťovnami byly také zohledněny individuální aspekty poskytované péče, například za péči o těžké pacienty nebo práci o víkendech, a to nárůstem úhrad o další 3 %. Celkově tak do segmentu domácí péče půjde v letošním roce zhruba o 200 milionů korun více než v roce 2018. Zároveň způsob regulace poskytovatelů domácí péče přes průměrnou úhradu na unikátního pojištěnce je totožný s ostatními indukovanými segmenty jako fyzioterapie nebo laboratoře.

Po mnoha letech, kdy byla domácí péče upozaďována, je Adam Vojtěch první ministr zdravotnictví, který významně podporuje řešení jejich situace. Ministerstvo zdravotnictví pod jeho vedením zřídilo vloni v červnu pracovní skupinou pro koncepční řešení poskytování domácí péče, která se touto oblasti zabývá komplexně a kontinuálně. Skupina se schází pravidelně a příští jednání je plánováno na konec června. Ministr zdravotnictví také vyzval zdravotní pojišťovny, aby přistupovaly k segmentu domácí péče mimořádně aktivně.

Podle informací pojišťoven nicméně stále přibývá žádostí o rozšíření smluvní sítě poskytovatelů domácí péče, což nenasvědčuje systémovému problému s financováním tohoto segmentu. Zároveň mezi lety 2013 a 2018 stouply úhrady tohoto segmentu o 30 %, což je nejvíce ze všech ambulantních segmentů. Podle dostupných údajů rostou také počty sester v domácí péči, a to meziročně o 145 z 3 564 na 3 709.

Vyjednávání o úhradách jsou každoroční, vždy na následující kalendářní rok. Úhrady na rok 2019 byly dohodnuty vloni. V současné době probíhá dohodovací řízení pro rok 2020, které přináší další možnost sjednat změny ve financování tohoto segmentu péče. Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2020 skončí v polovině roku, jak předpokládá zákon, je proto nejprve nutné počkat na výsledek těchto jednání. Ministerstvo do dohodovacího řízení nezasahuje, hraje pouze roli aktivního moderátora. Teprve po skončení dohodovacího řízení pro příští rok, pokud by nedošlo k dohodě, stanovilo by Ministerstvo zdravotnictví úhrady prostřednictvím úhradové vyhlášky.

Pro ministerstvo zdravotnictví je zabezpečení efektivního fungování domácí péče v ČR prioritou. Zdůrazňujeme, že se rozhodně snažíme dle možností zohlednit negativní výstupy z této systematicky dlouhodobě neřešené oblasti zdravotní péče a společně s odborným poradním orgánem – pracovní skupinou pro koncepční řešení poskytování domácí péče, pojmenováváme problémy a hledáme a připravujeme návrhy systémových změn vedoucí k efektivnímu poskytování domácí péče v ČR, jakkoli víme, že jejich efekt se projeví nejspíš až za několik let.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?