S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ptačí chřipka a její rizika

Vytvořeno: 10. 1. 2017 Poslední aktualizace: 10. 1. 2017

U kmene H5N8, který je původcem ptačí chřipky v současných ohniscích v ČR, nebyl dosud ve světě zaznamenán přenos na člověka. Některé kmeny viru ptačí chřipky se sice mohou přenášet na člověka, ale tento přenos je velmi zřídkavý. Mezilidský přenos je u všech kmenů viru ptačí chřipky prakticky vyloučen.

Přirozenou schopností virů chřipky i virů ptačí chřipky je schopnost mutace, tedy změny některých jejich vlastností. To je právě důvodem naší velké opatrnosti a také jednou z příčin likvidace drůbeže v ohniscích nákazy.

Z výše uvedených důvodů je třeba k případným nálezům uhynulého ptactva a drůbeže přistupovat obezřetně.

V případě nálezu hromadného úhynu volně žijících ptáků se mrtvých těl nedotýkejte. Zamezte přístupu dětí. Informujte o výskytu uhynulých ptáků a jejich umístění místně příslušnou krajskou veterinární správu, která na základě vyhodnocení nákazové situace, zajistí odběr vzorku k laboratornímu vyšetření.

Bližší informace lze nalézt na stránkách Státní veterinární správy České republiky: www.svscr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?