Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření

Vytvořeno: 14. 1. 2014 Poslední aktualizace: 14. 1. 2014

Zdravotní pojišťovny začaly zvát v rámci projektu „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR  – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ první klienty. Do 15. ledna 2014 rozešlou zvací dopisy na screeningová vyšetření více než 150 000 svých klientů ze stanovených cílových skupin. Nejvíc (téměř 100 000) dopisů rozesílá největší Všeobecná zdravotní pojišťovna. Pozvánky budou počátkem ledna rozesílány v měsíčních intervalech vždy zejména těm pojištěncům, kteří mají v daném měsíci narozeniny.

Velká část oslovovaných pojištěnců za leden již pozvánku ke screeningovému vyšetření od své pojišťovny obdržela, některé z nich totiž začaly dopisy rozesílat hned po Novém roce. V rámci projektu obdrží v následujícím roce a půl zvací dopis přibližně 1 850 000 pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. V případě, že se po první výzvě klient na preventivní vyšetření nedostaví, bude mu pozvánka zaslána ještě jednou. Celkově může být (v případě opakovaného zvaní) osloveno až 3,5 milionů lidí.

Projekt adresného zvaní připravilo ministerstvo zdravotnictví spolu se všemi zdravotními pojišťovnami. Zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními diagnózami – rakovinou prsu, děložního hrdla a kolorekta. Jedná se o choroby, které jsou v Česku ve srovnání s jinými zeměmi velmi rozšířené, a jejich počet dlouhodobě neklesá. V řadě případů jsou diagnostikovány až příliš pozdě, následná léčba je pak mnohem náročnější a snižují se také pochopitelně šance na uzdravení.

Projekt si klade za cíl kromě snížení výskytu karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stádiích, přispět též ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně, zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví. Rozesílání dopisů bude také podpořeno celorepublikovou informační kampaní.

Některé otázky, s nimiž se v souvislosti s projektem od občanů setkáváme:

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

V případě vyšetření na karcinom prsu jsou cílovou skupinou ženy ve věku od 45 let do 70 let, u vyšetření karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 25 let do 70 let a v případě vyšetření                   na karcinom kolorekta jsou to muži a ženy ve věku od 50 let do 70 let. Oslovovaní musí být klienty některé ze zdravotních pojišťoven a zároveň v poslední době preventivní vyšetření na některou z indikovaných diagnóz neabsolvovali. Dopisy mohou pojištěnci, kterých se to týká, očekávat od ledna 2014 do června 2015.

Bude v dopise indikováno přesné datum a místo, kam se mají lidé na preventivní prohlídku dostavit?

Nebude, toto si pojištěnec zajišťuje sám podle svých časových možností. V první řadě je nutné objednat se u svého praktického lékaře či, v případě žen, buď u praktika, nebo                  u gynekologa. Ve zvacím dopise je tento postup také popsán. Lékař buď provede přímo vyšetření, nebo (v případě vyšetření ve specializovaném centru) vypíše potřebnou žádanku, s níž se pak klient objedná ve vybraném pracovišti na konkrétní čas.

Je pravda, že čím více je člověk, například na mamografu, ozařován, tím větší riziko podstupuje a je to pro něj vlastně škodlivé?

V tomto případě obavy nejsou na místě. Současné digitální přístroje jsou bezpečné a opakované mamografie nejsou v žádném případě zdraví škodlivé. Mamografické vyšetření je nejspolehlivější známou metodou, jak nalézt nádor, který je ještě v tak raném stádiu, že ho nelze odhalit pouhým vyšetřením pohmatem.

Preventivní vyšetření samotné je bezplatné, bude ale pacient hradit regulační poplatek ve výši 30 Kč?

U těchto screeningových vyšetření se jedná o prohlídku preventivní a vzhledem k tomu, že adresně budou zváni pacienti, kteří preventivní prohlídku v poslední době neabsolvovali, regulační poplatek ve výši 30 Kč hradit nebudou.

Týká se tento projekt adresného zvaní na screeningová vyšetření pacientů všech zdravotních pojišťoven?

Ano, tento projekt se týká pacientů všech zdravotních pojišťoven v ČR.

Proč je důležité chodit na preventivní vyšetření?

V případě nádorových onemocnění je to nutné už z důvodu, že rakovina zpočátku nebolí, přichází velice nenápadně a plíživě a v momentě, kdy zaznamenáte obtíže (bulka, krvácení, bolesti apod.), se již nejedná o prevenci, ale o řešení akutního stavu.  V tomto případě bývá už léčba delší a náročnější a také pravděpodobnost úplného uzdravení se samozřejmě snižuje. Proto je nutné na prevenci myslet a případné obtíže začít řešit včas.

V České republice v současné době každoročně onemocní rakovinou prsu cca 6 500 žen, rakovinou děložního hrdla přibližně 1 000 žen a rakovinou tlustého střeva asi 8 000 osob.   Na rakovinu prsu pak každoročně umírá přibližně 2 000 žen, na rakovinu děložního hrdla cca 400 žen a více než 4 000 mužů a žen umírá na rakovinu tlustého střeva. Značné procento zjištěných karcinomů se nachází již ve třetím nebo čtvrtém (tedy nejtěžším) stadiu, kdy jsou vyhlídky pacientů na úplné vyléčení výrazně nižší.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Projekt Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?