S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Průběžná informace MZ ČR o stavu zdrojů pitné vody v povodních postižených oblastech

Vytvořeno: 5. 6. 2013 Poslední aktualizace: 5. 6. 2013

Podle hlášení z jednotlivých krajských hygienických stanic je k dnešnímu dni (5. 6. 2013) na území ČR 72 zasažených vodovodů, kde je již omezeno nebo zakázáno používání vody k pitným účelům a je zajišťováno náhradní zásobování pitnou vodou. Stejný problém se týká 636 studní, ať už soukromých, komerčních či veřejných. Tato situace komplikuje přístup k pitné vodě 31 tisícům obyvatel oblastí postižených povodněmi.

 
V případě zasažených vodovodů, kde jakost pitné vody již nevyhovuje hygienickým limitům, je obyvatelům poskytováno náhradní zásobování pitnou vodou cisternami nebo vodou balenou. Nejvíce takto postižených vodovodů je v kraji Středočeském (39) Jihočeském (14) a Ústeckém (14). Aktuální epidemiologická situace je však klidná, žádná ohniska nákazy se zatím neobjevila. V případě zasažených veřejných zdrojů pitné vody je povinen zajistit náhradní zásobování jejich provozovatel. Ten je také povinen zajistit, aby odběratelům, kterým dodává pitnou vodu, byly k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody. V případech, kdy nejsou domácnosti postižené povodní napojeny na veřejné vodovody, ale čerpají vodu z vlastní studny, neměly by tento zdroj využívat, dokud není provedena jeho asanace. Asanace spočívá ve vyčerpání studny, její vyčištění a dezinfekce a následně proveden rozbor vody, který prokáže, že kvalita vody vyhovuje hygienickým požadavkům pro její použití k pitným účelům. Nejvhodnější je provedení asanace studny odbornou organizací, podrobný postup při provádění této asanace je také uveden na webových stránkách MZ ČR.

Krajské hygienické stanice v těchto dnech provádějí zvýšený dozor nad kvalitou vody v oblastech postižených povodněmi.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?