S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Projekt Ukrajina pro sestry si nemocnice chválí, je to jedna z možností, jak řešit jejich nedostatek

Vytvořeno: 10. 5. 2018 Poslední aktualizace: 10. 5. 2018

Odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek Ivy Bezděkové „Zdravotní sestry: Dřeme na cizinky“ v dnešním vydání Mladé fronty DNES, který je namířen proti snahám Ministerstva zdravotnictví na zlepšení neutěšené personální situace v českém zdravotnictví, v tomto případě prostřednictvím Projektu Ukrajina.

Předně musíme uvést, že Projekt Ukrajina má za cíl především ulevit českým sestrám tak, aby nebyly přetížené z práce, kterou vykonávají i za množství svých v systému chybějících kolegyň. Ministerstvo zdravotnictví dosud nezaznamenalo žádné negativní reakce na projekt v otázce sester. Naopak, aktivně se do něj hlásí stále další nemocnice, včetně fakultních, poptávající především všeobecné a praktické sestry. Nemocnice si projekt chválí a pro nově příchozí sestry z ciziny organizují adaptační programy a kurzy češtiny.

Rozhodně odmítáme tvrzení o sporu mezi Ministerstvem zdravotnictví a sestrami v tomto směru, které je evidentně založené pouze na subjektivním názoru autorky článku. Žádný spor spolu nevedeme.

Informace v článku naznačující fakt, že by  konkrétně ukrajinské sestry ohrožovaly pacienty, považujeme za vysoce spekulativní. Tyto sestry do splnění aprobační zkoušky pracují pod odborným dohledem, většinou v ošetřovatelských pozicích, a proto je jejich přímý negativní vliv na pacienta prakticky vyloučen.

Ministerstvo zdravotnictví považuje Projekt Ukrajina pro sestry za jednu z možností, jak řešit nedostatek sester v naší zemi, a vzhledem k pozitivním reakcím nemocnic vnímáme tento projekt jako přínosný. 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?