Prof. Marek Trněný opouští funkci ředitele ÚHKT a povede I.interní kliniku 1.LF a VFN

Vytvořeno: 3. 4. 2013 Poslední aktualizace: 3. 4. 2013

Prof. Marek Trněný po dohodě s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem odstupuje k zítřejšímu dni (4. 4. 2013) z funkce ředitele Ústavu hematologie a krevní transfúze. Začátkem letošního roku byla prof. Marku Trněnému prodloužena pozice přednosty nejstarší české interní kliniky – I.interní kliniky 1.LF UK a VFN a po dohodě s ministerstvem bude pokračovat ve vedení této instituce. Ministr zdravotnictví poděkoval prof. Trněnému za úspěšné působení v pozici ředitele ÚHKT a pověřil ho vedením Ústavu do doby jmenování nového ředitele. Ústav hematologie pod vedením prof. Marka Trněného obhájil v loňském roce postavení samostatného zdravotnického zařízení a upevnil svoji pozici nejproduktivnějšího vědeckého centra v oboru hematologie a onkologie. „Za velmi důležitou považuji i skutečnost, že přes obtížnou ekonomickou situaci ve zdravotnictví, se nám zavedením řady opatření podařilo zlepšit kladný hospodářský výsledek a významně zvýšit průměrnou mzdu všech kategorií pracovníků,“ uvedl Marek Trněný.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?