S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Problematika dohodovacího řízení v denním tisku

Vytvořeno: 19. 2. 2013 Poslední aktualizace: 19. 2. 2013
 
V tisku se objevila informace, že se Ministerstvo zdravotnictví chystá zrušit tzv. dohodovací řízení při vyjednávání smluvních podmínek mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče. MZ ČR považuje za podstatné uvést v této souvislosti některé skutečnosti na pravou míru.
 
Návrh resortu vychází z předpokladu, že dohadovací řízení je z formální stránky příliš komplikovaným procesem pro všechny zúčastněné a zároveň kvůli délce jeho trvání dochází každoročně k průtahům při přípravě úhradové vyhlášky. Dosavadní praxe totiž umožňuje zahájit přípravu na úhradové vyhlášce až v momentě, kdy obě strany (poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny) nedospějí k dohodě v dohadovacím řízení.
 
Pokud by MZ ČR odstranilo toto formalizované dohadovací řízení z příslušné legislativy, nic by to nezměnilo roli úhradové vyhlášky, která je aplikována ke stanovení úhrady pouze v tom případě, že smluvní strany nedomluví jinak. Náš návrh tedy v žádném případě neruší možnost poskytovatelů či jejich profesních sdružení se ze zdravotními pojišťovnami dohodnout bez ohledu na úhradovou vyhlášku ministerstva. MZ ČR by navíc v každém případě vždy akceptovalo a do úhradové vyhlášky zapracovalo společný návrh příslušného segmentu a pojišťoven, pokud by k takové dohodě dospěly.
 
Jinými slovy, možnost individuální dohody zůstane v navrhované legislativě zachována a MZ ČR pochopitelně takové dohody (stejně jako dosud) vždy uvítá. Zrušení formalizovaného dohadovacího řízení ale zajistí více času na přípravu úhradové vyhlášky, což umožní intenzivnější spolupráci na její přípravě s oběma stranami, větší hloubku prováděných analýz za užití dat dodaných jak segmenty poskytovatelů, tak zdravotními pojišťovnami a v konečném důsledku tak učiní tvorbu úhrad transparentnější. 
 

Navrhovaný postup nelze v žádném případě označit za snahu diktovat smluvní podmínky. MZ ČR naopak podporuje, aby se stejně jako dnes dohodli individuálně poskytovatelé s pojišťovnou napřímo.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?