Proběhl druhý odborný seminář k eReceptu pro lékaře a lékárníky

Vytvořeno: 21. 3. 2018 Poslední aktualizace: 21. 3. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv uspořádaly v pondělí 19. 3. 2018 již druhý odborný seminář v rámci roadshow po regionech k eReceptu, tentokrát v Ústí nad Labem. Akce se zúčastnilo více než čtyřicet lékařů a lékárníků.

Plníme to, co jsem slíbil. Jezdíme po regionech a pomáháme lékařům a lékárníkům se zavedením eReceptu do praxe. Na těchto seminářích získáváme od lékařů a lékárníků velice důležitou zpětnou vazbu a podněty na zlepšení systému. eRecept prochází vývojem a my děláme všechno proto, aby fungoval co nejlépe,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Seminář byl následně zaměřen velmi prakticky a velký prostor byl věnován diskusi a dotazům.

V úvodu ministr zdravotnictví krátce zhodnotil aktuální stav elektronické preskripce, připomenul zásadní vývoj v legislativě v podobě ročního odložení sankcí za vystavení listinného receptu a zmínil pozitivní fakt, že většina lékařů už je do systému zapojena. Zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová následně systém krok po kroku představila, připomněla jeho přínosy a zveřejnila nejnovější údaje o nárůstu počtu předepsaných léků v elektronické podobě. Na ředitelku Storovou plynule navázal náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, který představil budoucí vývoj eReceptu, zejména přípravu lékového záznamu. IT specialista SÚKL Petr Koucký pak účastníkům semináře naživo představil předepisování a výdej léků prostřednictvím webové aplikace.

Druhá část semináře byla věnována zkušenostem lékařů a lékárníků z praxe. Hovořili o nich zástupci z Krajské zdravotní, a.s., společnosti zřízené Ústeckým krajem, která v regionu provozuje několik nemocnic včetně největší z nich, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Konkrétně hovořil náměstek pro řízení informačních systémů Jiří Mrázek a Olga Mučicová, hlavní farmaceut a vedoucí odboru nemocničních lékáren a zásobování.

Následně byl prostor věnovaný diskusi a konkrétním dotazům. Účastníci vznesli směrem k ministerstvu řadu zajímavých otázek a podnětných připomínek z vlastních praxí, které byly pro zástupce ministerstva a SÚKL velmi přínosné.

Součástí akce byl malý veletrh lékařských a lékárenských softwarů a také stánek SÚKL, na kterém si účastníci mohli žádat o přihlašovací údaje k eReceptu.

V následujících týdnech jsou naplánovány další semináře, 4. dubna ve Zlíně, 10. května v Karlových varech. Ministerstvo zdravotnictví společně se SÚKL plánuje v průběhu tohoto roku navštívit všechny kraje. Pozvánky jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách ministerstva.

Jednotlivé prezentace a videozáznam semináře najdete zde a na: www.epreskripce.cz.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?