Platby za státní pojištěnce se zvýší

Vytvořeno: 24. 6. 2015 Poslední aktualizace: 24. 6. 2015

„Jsem velice rád, že vláda koná ve smyslu programového prohlášení, ačkoli na základě dohody předsedů koaličních stran schválila navýšení jen o polovinu z požadované částky navýšení vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Valorizace plateb je nezbytná, aby bylo možné zajistit růstu mezd zdravotnického personálu. Navýšení platů pro všechny nemocnice bez ohledu na jejich formu bude garantováno úhradovou vyhláškou. Je tak jisté, že každá koruna se dostane zdravotnickým pracovníkům do jejich mezd. Dlouhodobým problémem českého zdravotnictví je totiž právě nekonkurenceschopnost mezd lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu ve srovnání se zahraničím. Rozdíly v ohodnocení způsobují významný odliv pracovní síly. Dnešní rozhodnutí kabinetu tak podpoří snahu ministerstva zdravotnictví o postupnou nápravu tohoto stavu,“ reagoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Platba za státní pojištěnce se tedy zvýší o necelé dvě miliardy korun. Od 1. 1. 2016 se tedy měsíční platba za státního pojištěnce zvedne z dosavadních 845 korun na Kč 870,-.

„Valorizaci plateb za státní pojištěnce formou nařízení vlády považuji za přechodné opatření. Závazek plynoucí z programového prohlášení vlády hovoří o zavedení automatické valorizace. Spuštění pravidelného valorizačního mechanismu ale vyžaduje změnu zákona. Opatření formou nařízení vlády vnímám tedy jako překlenutí doby nutné pro tento legislativní proces,“ doplnil ministr Němeček.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?