Peníze z Programu švýcarsko-české spolupráce půjdou na péči o dlouhodobě nemocné a umírající

Vytvořeno: 20. 7. 2015 Poslední aktualizace: 20. 7. 2015

V rámci 3. výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR byla schválena realizace 13 sub-projektů zaměřených na podporu dlouhodobé, geriatrické a paliativní péče; dalších 6 sub-projektů bylo doporučeno jako náhradní. „Částkou přesahující 11 milionů korun budou podpořeny střediska domácí a paliativní péče a mobilní hospice po celé republice,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Cílem Programu je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem, podporu péče poskytované nestátními neziskovými organizacemi a zvýšení schopnosti veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

Projekty ve 3. výzvě Programu jsou zaměřeny na modernizaci a obnovu terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče.

Celková částka přidělená na projekty, které úspěšně prošly schvalovacím řízením, je 11,4 mil. Kč – 85 % z této částky plyne z Programu švýcarsko-české spolupráce, zbylých 15 % doplní stát ze svého rozpočtu.

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz v sekci Evropské fondy. Schválené projekty budou zahajovány dle nastavených harmonogramů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v průběhu příštích týdnů.

Jednalo se o poslední výzvu programu, ve kterém bylo podpořeno celkem 52 projektů zaměřených na dlouhodobou, následnou a paliativní péči v celkové hodnotě přibližně 245 mil. Kč. Vzhledem k vývoji kurzu české koruny vůči švýcarskému franku bude podpořeno ještě dalších 8 náhradních projektů.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?