Páté kolo testů ve školách ze 17. ledna prokázalo další významný nárůst virové zátěže v populaci žáků i zaměstnanců škol

Vytvořeno: 20. 1. 2022 Poslední aktualizace: 20. 1. 2022

17. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 176 tisíc žáků a téměř 181 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Objem realizovaných testů zůstává v jednotlivých kolech testování přibližně stejný. Testování žáků odhalilo celkem 7 210 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 612,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 17. ledna potvrzeno 957 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 528,8 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o velmi významný nárůst, více než dvojnásobný, proti předchozím kolům testů z 13. ledna 2022. Na růstu zátěže se již nepochybně významně projevuje nástup dominance varianty omikron, což potvrzuje nejvyšší nárůst hodnot v regionech, kde byl Státním zdravotním ústavem prokázán nejrychlejší růst podílu této varianty viru v prevalenci. Nejvyšší počty případů a zároveň také nejvyšší nárůsty v čase stále v testech škol vykazuje Praha (17. 1. 2022: u žáků ZŠ > 1074 případů/100tis., u studentů SŠ > 1 160 případů/ 100 tisíc). U žáků základních škol jsou záchyty v Praze téměř dvojnásobné proti průměru ČR. Druhý nejvyšší počet potvrzených případů u testů ze 17. ledna registruje Karlovarský kraj (766 na 100 tisíc). U studentů středních škol je vedle Prahy hlášeno více než 1000 potvrzených případů na 100 tisíc testovaných v Olomouckém kraji (1 242 na 100 tisíc) a v Ústeckém kraji (1 076 na 100 tisíc). V důsledku narůstající virové zátěže v populaci mladých lidí narůstá také podíl potvrzených primárních záchytů (konfirmace PCR po primárních antigenních testech), který se u testů ze 17. ledna pohybuje v rozsahu 50 – 59 %.

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 4. KOLA ZE DNE 17. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 176 tisíc testů u žáků / studentů a téměř 181 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 15 928 u žáků/studentů a 1 674 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 7 210 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 957 potvrzených nákaz u zaměstnanců
  • v přepočtu na 100 tisíc testů vychází významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR); vyšší záchyty nákazy ve středních školách potvrdila i předchozí kola sledování

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tisíc Ag testů tato:

  • 612,9/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 549,6; SŠ: 765,2)
  • 528,8/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 353,4; SŠ: 967,9)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 52,9 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 52,1 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 17. 1. 2022 v přepočtu na 100 tisíc osob dané věkové třídy byly tyto:

  • věková třída 6 – 11 let: 209,4
  • věková třída 12 – 15 let: 294,2
  • věková třída 16 – 19 let: 354,6

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 17. 1. zachyceno 23 953 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 – 19 let. Z toho 7 210 (30,1 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 4 580 (19,1 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 438 případů přímo zachyceno testy ve školách.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?