S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Páté kolo testů ve školách ze 17. ledna prokázalo další významný nárůst virové zátěže v populaci žáků i zaměstnanců škol

Vytvořeno: 20. 1. 2022 Poslední aktualizace: 20. 1. 2022

17. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 176 tisíc žáků a téměř 181 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Objem realizovaných testů zůstává v jednotlivých kolech testování přibližně stejný. Testování žáků odhalilo celkem 7 210 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 612,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 17. ledna potvrzeno 957 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 528,8 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o velmi významný nárůst, více než dvojnásobný, proti předchozím kolům testů z 13. ledna 2022. Na růstu zátěže se již nepochybně významně projevuje nástup dominance varianty omikron, což potvrzuje nejvyšší nárůst hodnot v regionech, kde byl Státním zdravotním ústavem prokázán nejrychlejší růst podílu této varianty viru v prevalenci. Nejvyšší počty případů a zároveň také nejvyšší nárůsty v čase stále v testech škol vykazuje Praha (17. 1. 2022: u žáků ZŠ > 1074 případů/100tis., u studentů SŠ > 1 160 případů/ 100 tisíc). U žáků základních škol jsou záchyty v Praze téměř dvojnásobné proti průměru ČR. Druhý nejvyšší počet potvrzených případů u testů ze 17. ledna registruje Karlovarský kraj (766 na 100 tisíc). U studentů středních škol je vedle Prahy hlášeno více než 1000 potvrzených případů na 100 tisíc testovaných v Olomouckém kraji (1 242 na 100 tisíc) a v Ústeckém kraji (1 076 na 100 tisíc). V důsledku narůstající virové zátěže v populaci mladých lidí narůstá také podíl potvrzených primárních záchytů (konfirmace PCR po primárních antigenních testech), který se u testů ze 17. ledna pohybuje v rozsahu 50 – 59 %.

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ Z 4. KOLA ZE DNE 17. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 176 tisíc testů u žáků / studentů a téměř 181 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 15 928 u žáků/studentů a 1 674 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 7 210 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 957 potvrzených nákaz u zaměstnanců
  • v přepočtu na 100 tisíc testů vychází významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR); vyšší záchyty nákazy ve středních školách potvrdila i předchozí kola sledování

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tisíc Ag testů tato:

  • 612,9/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 549,6; SŠ: 765,2)
  • 528,8/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 353,4; SŠ: 967,9)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 52,9 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 52,1 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 17. 1. 2022 v přepočtu na 100 tisíc osob dané věkové třídy byly tyto:

  • věková třída 6 – 11 let: 209,4
  • věková třída 12 – 15 let: 294,2
  • věková třída 16 – 19 let: 354,6

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 17. 1. zachyceno 23 953 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 – 19 let. Z toho 7 210 (30,1 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 4 580 (19,1 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 438 případů přímo zachyceno testy ve školách.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?