Parlament schválil opatření na podporu plátců pojistného

Vytvořeno: 26. 3. 2020 Poslední aktualizace: 26. 3. 2020

Po včerejším projednání v Poslanecké sněmovně dnes Senát schválil vládní návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který uleví plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně činným.

Cílem je ulevit plátcům pojistného z důvodu aktuálně probíhající epidemie koronaviru, která má celospolečenské dopady, zejména na osoby samostatně výdělečně činné. Těm budou v měsících březnu až srpnu odpouštěny zálohy až do výše pojistného vypočteného z minimálního vyměřovacího základu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Osoby samostatně výdělečně činné tak za každý měsíc ušetří 2 352 Kč, dohromady 14 112 Kč. Ty osoby samostatně výdělečně činné, jejichž zálohy za pojistné jsou vyšší než z minimálního vyměřovacího základu, pak mohou rozdíl v pojistném doplatit až po podání přehledu v příštím roce.
Vzhledem k aktuální situaci mohou osoby samostatně výdělečně činné rovněž odložit podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. srpna 2020. Pro ostatní plátce pojistného pak platí, že v případě, kdy nebudou schopni zaplatit mezi březnem až srpnem pojistné, nebude jim započítáváno k těmto dluhům penále až do 22. září. Toto opatření ovšem neznamená, že zdravotní pojišťovna není oprávněna základ pojistného i v tomto období vymáhat.
Uvedená opatření budou financována z rezerv zdravotních pojišťoven a lze očekávat jejich dopad až ve výši 10 mld. Kč. Vzhledem k obavám z dalšího vývoje financování českého zdravotnictví v důsledku propadu ekonomiky zároveň Ministerstvo zdravotnictví zahájilo ve spolupráci s Ministerstvem financí kroky k jeho co nejrychlejší stabilizaci.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?