S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Otevřený dopis ministra zdravotnictví: Odpověď na otevřený dopis zástupců Pardubického kraje k situaci ve zdravotnictví v jejich kraji

Vytvořeno: 13. 12. 2010 Poslední aktualizace: 13. 12. 2010

V Praze dne 13. ledna 2010


Vážené kolegyně, vážení  kolegové, 
 
dovolte, abych Vám poděkoval za Váš dopis ze dne 8. prosince 2010, a zároveň na něj reagoval.  Jsem si vědom, že situace je nelehká a velmi složitá, kdy jedna konkrétní zájmová skupina v rámci desetitisíců pracovníků lékařských a nelékařských profesí může ohrozit péči o pacienty v rámci celé republiky.  Určitě i Vy si uvědomujete, že problém se netýká pouze nemocnic samých a Ministerstva zdravotnictví ČR.  
 
V minulých dnech jsem se setkal s předsedou Rady Asociace krajů České republiky
a domluvili jsme se na společném postupu, který mimo jiné zahrnuje zřízení společné pracovní skupiny. Tato skupina bude mít dlouhodobý charakter a mimo jiné bude mít za úkol transformaci péče v jednotlivých krajích. Je třeba, abyste se do konstruktivního řešení situace zapojili i Vy a pomohli nám nalézt vhodný konsenzus. 
 
Rád bych připomenul, že za výši platů v nemocnicích zřizovaných krajskými úřady jsou zodpovědné právě kraje, tedy i Vy osobně, a tato problematika nebyla z Vaší strany dostatečně a včas řešena. Místo toho se upřednostňovaly jiné investiční výdaje. Nejedná se tedy primárně o problém, který by mělo řešit Ministerstvo zdravotnictví ČR.  V rámci samosprávné působnosti krajů  je  Vaší povinností navrhnout a realizovat  takovou restrukturalizaci  zdravotní péče, která péči neomezí a nepovede ke snížení plateb z veřejného zdravotního pojištění.  Zároveň je  plně v působnosti krajů a ředitelů zdravotnických zařízení vyjednávat se zdravotními pojišťovnami o úhradách poskytované zdravotní péče tak, aby byla zajištěna odpovídající kvalita a dostupnost zdravotní péče v případě nouzového režimu.  
 
 
S úctou
 
Leoš Heger
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?