Odezva Centrálního úložiště elektronických receptů je pouze několik sekund

Vytvořeno: 2. 2. 2018 Poslední aktualizace: 2. 2. 2018

Odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


Ministerstvo zdravotnictví zásadně odmítá kritiku lékárníků, která zazněla dnes na Celonárodním sněmu lékárníků v Brně, že eRecepty zdržují od práce. Doba odezvy s Centrálním úložištěm elektronických receptů je téměř zanedbatelná.

Komunikace lékařských a lékárenských softwarů s  úložištěm se v průměru pohybuje v jednotkách sekund, tedy podobně například jako platba kartou. V případě výpadku internetu, mají lékárníci možnost zavolat na speciální linku pro farmaceuty, na které jim zaměstnanci Státního ústavu pro kontrolu léčiv ověří správnost eReceptu a lékárník tak může lék pacientovi bez problémů vydat.

eRecept již dnes přináší přínosy pro lékaře, pacienty i lékárníky. Nový systém nabízí pacientům vyšší míru bezpečí při výdeji léku a více možností předání receptu. Lékař může pacientovi eRecept vystavit nejen v papírové podobě, ale také zaslat formou sms, emailem nebo předat prostřednictvím webové a mobilní aplikace. Lékař má díky eReceptu možnost ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl a předepsat léky i bez nutnosti být v ordinaci. Lékař může na dálku eRecept také opravit či stornovat. Lékárníci mají jistotu, že eRecept není možné zfalšovat, snižuje se také riziko záměny léků.

Je pravda, že bývalé vedení resortu zdravotnictví nepřipravilo projekt eReceptu se slíbenými funkcionalitami.
I z toho důvodu současný ministr Adam Vojtěch ve Sněmovně prosadil roční odklad sankcí za vystavení listinného receptu. Ministerstvo pod jeho vedením také okamžitě začalo pracovat na přípravě lékového záznamu tak, aby byl součástí eReceptu od roku 2019. Lékový záznam umožní kontrolu duplicit při předepisování léků, sledování lékových interakcí, elektronickou preskripci opiátových léčivých přípravků a v neposlední řadě také snížení administrativy pro lékaře i lékárníky. Již dnes však může pacient ve webové a mobilní aplikaci sledovat všechny své eRecepty.

Lékárník nemůže změnit rodné číslo pacienta na eReceptu z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k záměně identity pacienta a pacient tak byl maximálně chráněn. Za ztotožnění pacienta zodpovídá předepisující lékař. Z toho důvodu pokud dojde k chybě v rodném čísle, může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře, který má možnost eRecept na dálku opravit a pacientovi jej předat formou sms, emailem nebo prostřednictvím webové či mobilní aplikace.

Systém elektronické preskripce funguje plynule, zcela bez problémů a s výraznou výkonovou rezervou. Celkem bylo za leden roku 2018 předepsáno 4,4 miliónů receptů a vydáno 3,9 miliónů, tj. týdně je předepsáno přibližně milion receptů. Z celkového počtu receptů v ČR je 80 % předepisováno v elektronické podobě. V systému jsou také přihlášení téměř všichni lékaři. K 31. lednu Státní ústav pro kontrolu léčiv vyřídil 43 136 žádostí lékařů (včetně stomatologů), dalších 2 941 čeká na ověření u České lékařské komory. SÚKL eviduje celkem 26 651 aktivně elektronicky předepisujících lékařů.

Roční bezsankční lhůta dává čas na to, aby ČLK dodala chybějící ověření, lékaři a lékárníci se s novým systémem seznámili v praxi a Ministerstvo zdravotnictví dopracovalo slíbené funkcionality jako je lékový záznam. Kromě toho ve spolupráci se SÚKL uspořádá odborné semináře v regionech s cílem lékařům a lékárníkům maximálně pomoci.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?