Novou ředitelkou Psychiatrické nemocnice Jihlava se stala Dagmar Dvořáková

Vytvořeno: 19. 1. 2021 Poslední aktualizace: 19. 1. 2021

Ministr zdravotnictví Jan Blatný jmenoval na doporučení výběrové komise ředitelkou Psychiatrické nemocnice Jihlava Dagmar Dvořákovou. Na pozici ředitelky nastoupila 15. ledna.

Úkolem nové ředitelky bude navázat na dosavadní výbornou práci zaměstnanců jihlavské psychiatrické nemocnice, zachovat vysokou úroveň poskytované zdravotní péče a dále ji rozvíjet v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.

MUDr. Dagmar Dvořáková působí v Psychiatrické nemocnici Jihlava od roku 1989. Od roku 2018 zde vykonávala funkci náměstkyně pro léčebnou péči. Od května 2020 byla pověřena zastupováním PN Jihlava v plném rozsahu práv a povinností. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze získala atestaci 2. stupně v oboru psychiatrie. V oblasti psychiatrie se věnuje také publikační a přednáškové činnosti.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?