S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Novely zákonů o vzdělávání sester a o specifických zdravotních službách míří do Senátu

Vytvořeno: 26. 4. 2017 Poslední aktualizace: 26. 4. 2017

Třetím čtením dnes v Poslanecké sněmovně prošly návrhy novel zákona o vzdělávání sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků a zákona o specifických zdravotních službách. Obě novely nyní posoudí Senát.

„Záměrem navrhovaných změn u zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí je stabilizovat systém vzdělávání zdravotníků – urychlit nástup absolventů do praxe a usnadnit návrat do zdravotnictví těm, kteří už praxi mají. Sester máme v systému trvalý nedostatek, o to spíše bychom si měli vážit těch, kteří ve zdravotnictví pracovat mohou a chtějí,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Nový zákon by měl kromě jiného například rozšířit možnost získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné sestry zkráceným studiem na vyšších odborných školách, a to pro zdravotnické pracovníky profesí zdravotnický asistent/praktická sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář anebo umožnit vykonávat povolání praktické sestry (dosud zdravotnický asistent) bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů v praxi.

 

 

Navrhovaná právní úprava u zákona o specifických zdravotních službách pak přispěje ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, snižování administrativní a ekonomické zátěže pro posuzované osoby, zaměstnance, osoby ucházející se o zaměstnání a zaměstnavatele, stejně jako i pro poskytovatele zdravotních služeb. Norma zároveň upřesňuje stávající ustanovení zákona týkající se sterilizací, kastrací a ochranného léčení. Změny se dotknou také asistované reprodukce, změny pohlaví nebo posudkové péče u pracovně-lékařských služeb. „K významným změnám díky novele zákona dojde v oblasti ochranného léčení. Poskytovatelé zdravotních služeb budou nově povinni hlásit policii, pokud pacient nenastoupí k výkonu ochranného léčení. Budou muset také oznamovat, že se pacient z nemocnice svévolně vzdálil nebo že nedochází na pravidelné kontroly,“ přiblížil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Hlášení se týká i nezletilých pacientů. V případě jejich propuštění z ochranného léčení musí zdravotnické zařízení tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?