Nová pravidla zdravotnické prostředky nezdraží, naopak pacienti ušetří

Vytvořeno: 18. 7. 2018 Poslední aktualizace: 18. 7. 2018

 

Reakce na článek Ivy Bezděkové „Berle, sluchadla nebo pleny. Lidem hrozí zdražení zdravotních pomůcek“, který vyšel 18. 7. 2018 v Hospodářských novinách.

Zde jsou tři nepřesnosti Hospodářských novin o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší novou regulaci úhrad zdravotnických prostředků a je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně, a uvádíme je na pravou míru.

 

  1. Nepravda: Zatímco dnes pacient za zdravotnické pomůcky neplatili nic nebo jen přijatelnou částku, od příštího roku za ně zaplatí víc. Podle novely by zdravotnické prostředky neměly na rozdíl od léků pevně stanovenou maximální cenu. Nově by úřady stanovily jen úhradu ze zdravotního pojištění, tedy část, kterou platí pojišťovna. Zbytek by pak musel podle právníků zaplatit pacient.

 

Nikoliv, současný zákon o veřejném zdravotním pojištění a ani jeho novela ceny zdravotnických prostředků neřeší, stanovuje pouze pravidla pro výpočet úhrad, tedy částek, které vynakládají zdravotní pojišťovny. Ceny zdravotnických prostředků řeší cenové předpisy a cenová rozhodnutí a na tom se nic nemění. V současné době je drtivá většina zdravotnických prostředků cenově deregulována, neboť velmi dobře funguje konkurenční prostředí a doplatky jsou minimální, u většiny produktů dokonce žádné. Přijetím nové právní úpravy bude především umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Naopak nepřijetí navržené novely by způsobilo automaticky doplatky ve výši 25 %, čemuž se ministerstvo pod vedením ministra Vojtěcha snaží zabránit.

 

  1. Nepravda: Novela lékaře bude motivovat k tomu, aby předepisovali méně kvalitní, ale levnější varianty pomůcek. Lékař, který pacientům indikuje medicínsky nejvhodnější pomůcky namísto těch, s jejichž výrobcem se pojišťovna dohodla, by mohl být od pojišťovny sankcionován.

Je to zcela naopak. Lékař, který při preskripci nezvolí pro systém ekonomicky nejvýhodnější zdravotnické prostředky, nijak negativně novelou postižen nebude. Dané ustanovení je založeno výhradně na pozitivní, nikoli negativní motivaci. Lékař, který v rámci zaměnitelných zdravotnických prostředků bude ochoten zohlednit i hledisko finanční udržitelnosti celého systému zdravotního pojištění a upřednostní ekonomicky nejvýhodnější produkty, ten bude naopak bonifikován odpadnutím jedné ze současných restrikcí.

  1. Nepravda: Pacienti ani lékaři by podle nového zákona neměli mít možnost ovlivnit, jaké typy zdravotnických prostředků se do oficiálního seznamu dostanou.

 

Za tímto účelem bude při ministerstvu zdravotnictví fungovat stálá komise složená ze zdravotních pojišťoven, odborných společností a pacientských organizací. Nadále tak budou mít ti, jichž se daná právní úprava nejvíce týká, přímý přístup ke všem změnám v seznamu zdravotnických prostředků. Je důležité také zdůraznit, že již samotná novela byla připravena ve spolupráci se všemi dotčenými subjekty – Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi, pacientskými organizacemi, profesními komorami a průmyslovými asociacemi.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?