Návrh Ministerstva zdravotnictví ČR na zvýšení plateb za státní pojištěnce

Vytvořeno: 18. 6. 2013 Poslední aktualizace: 18. 6. 2013
Ministr zdravotnictví v demisi Leoš Heger předkládá zítra na jednání kabinetu návrh nařízení vlády, který upravuje platbu za státní pojištěnce. Resort tak žádá od příštího ledna zvýšení částky, která již po tři roky stagnuje na 723 Kč. Vládě ministerstvo navrhuje postup ve dvou variantách – navýšení o 50 Kč (na 773 Kč), případně o 77 Kč (na 800 Kč)  – tuto variantu MZ v předkládaném materiálu doporučuje. Pro systém zdravotního pojištění by to znamenalo růst rozpočtu o 3,7 mld. Kč, resp. 5,7 mld. Kč. „Systém zdravotnictví v uplynulých letech prokázal schopnost vypořádat se s pomalejším růstem příjmů zejména zvyšováním vlastní efektivity. Otázkou je, zda je reálné tímto způsobem generovat další úspory i nadále. Já osobně jsem přesvědčen, že by v tento moment bylo navýšení příjmů vhodné i potřebné. Zdravotnictví se s oklestěním příjmů vypořádalo velmi dobře a našlo vnitřní rezervy, které tento tlak pomohly ustát, nyní je ale načase umožnit systému další rozvoj,“ říká Leoš Heger. Ministerstvo proto nespoléhá pouze na možnost zvýšení platby za státní pojištěnce. „Nevsadili jsme vše na jednu kartu, v současné době hledáme i další cesty, které by mohly přispět ke stabilizaci všeobecného zdravotního pojištění,“ říká Marek Ženíšek,
1. náměstek ministra zdravotnictví.
 
Systém veřejného zdravotního pojištění pociťuje, stejně jako další segmenty hospodářství, dopad ekonomické krize. Výběr pojistného je ovlivněn stagnací mezd a zvyšující se nezaměstnanosti. Před začátkem krize v roce 2008 stoupal meziročně výběr pojistného od občanů v průměru o 8,5 mld. korun ročně. V roce 2009 naopak došlo k propadu a v dalších letech ke stagnaci na straně příjmů. Sektor zdravotnictví v čele s Ministerstvem zdravotnictví na situaci reagoval rozpouštěním rezerv a zvyšováním vnitřní efektivity systému. V současné době jsou ovšem rezervy již prakticky vyčerpány a tlak na zvyšování efektivity vede poskytovatele zdravotních služeb na samotný kraj jejich ekonomických možností. Stagnace meziročního růstu příjmů ovšem dále trvá. „Svůj díl na rozevírání nůžek mezi příjmy a výdaji systému zdravotního pojištění nese bezpochyby i opakované zvýšení daně z přidané hodnoty,“ doplňuje ministr zdravotnictví.
 
Tento rok se bude s velkou pravděpodobností systém veřejného zdravotního pojištění potýkat s deficitem ve výši přibližně šesti miliard korun. Odhad příjmů sektoru veřejného zdravotního pojištění je zpracován na základě ekonomických predikcí Ministerstva financí a pro rok 2013 předpokládá celkové příjmy systému ve výši 224 mld. Kč. Na základě sledování vývoje nákladů na zdravotní služby v jednotlivých segmentech je odůvodnitelné očekávat celkové náklady systému v roce 2013 ve výši nejméně 230 mld. Kč.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?