S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Náměstkem pro zdravotní péči se stal Aleksi Šedo

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Na základě doporučení nezávislé výběrové komise byl na funkci náměstka pro zdravotní péči vybrán Aleksi Šedo, dosavadní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jmenován bude v nejbližších dnech, do funkce nastoupí 1. září 2020.

„Jsem velmi rád, že se na klíčovou pozici na Ministerstvu zdravotnictví dostává renomovaný odborník, pan profesor Šedo. Jeho bohaté zkušenosti jako lékaře, akademika a manažera jsou skvělými předpoklady pro funkci náměstka pro zdravotní péči. Zejména co se týče vzdělávání, věřím, že jeho osm let ve funkci děkana lékařské fakulty bude obrovským přínosem pro tuto agendu. Jsou zde ale i další výzvy, například elektronizace zdravotnictví a reforma primární péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA (1961) promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Čtyři roky poté získal titul kandidáta věd v oboru lékařská biochemie, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru biochemie a patobiochemie. Začínal jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu tuberkulosy a respiračních onemocnění Praha. V letech 1992–1993 hostoval jako profesor v italské Pise. V letech 1994 až 1995 pracoval jako vědecký pracovník Institutu Curie v Paříži. V letech roku 2005 až 2012 působil jako proděkan 1. LF UK pro grantovou problematiku a rozvoj. V roce 2012 byl zvolen děkanem 1. LF UK, funkci v dubnu 2016 obhájil. Doposud je také přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a v jeho rámci Laboratoře biologie nádorové buňky, společného pracoviště 1. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?