S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

MZ zakládá Komisi po protonovou terapii

Vytvořeno: 29. 4. 2014 Poslední aktualizace: 29. 4. 2014

Úkolem Komise po protonovou terapii je zpracovat a ministru zdravotnictví předložit návrh doporučení postupu v oblasti indikací a úhrady protonové terapie v České republice. Doporučený postup bude obsahovat především seznam indikací, které jsou vhodné k protonové léčbě a návrh způsobu úhrady protonové léčby s důrazem na princip maximálního léčebného efektu a účelného vynakládání veřejných prostředků.

„Komise by měla pomoci nastavit pravidla terapie protonem nejen v České republice, ale i pro případ ošetření českých pacientů v zahraničí. Jsem si zároveň vědom stavu vyjednávání mezi managementem protonového centra v Praze a VZP, kdy správní rada pojišťovny konstatovala, že zůstávají dvě zásadní oblasti k dořešení. Jde o vymezení diagnóz a o způsob indikace. Právě tyto dosud diskutabilní záležitosti by měly závěry Komise vyjasnit,“ uvedl ministr Němeček a dodal, že problematiku bude Komise řešit také ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví PSP ČR.

Předsedou Komise je za Ministerstvo zdravotnictví náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp. Své zástupce nominují dále VZP, Svaz zdravotních pojišťoven, ČLK a ČSL JEP. Komise by měla poprvé zasednout během května.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?