S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

MZ hostilo informační den ke Třetímu víceletému programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020

Vytvořeno: 17. 6. 2014 Poslední aktualizace: 17. 6. 2014

Dnes (úterý 17. června 2014) se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnil informační den ke Třetímu víceletému programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Tento významný unijní zdravotní program představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů Evropské unie v oblasti veřejného zdraví. Jeho smyslem je doplňovat a podporovat zdravotní politiky jednotlivých členských států ve směru zlepšení zdraví jejich občanů a snížení nerovností v oblasti zdraví. Hlavními tematickými oblastmi programu jsou podpora zdraví občanů, prevence onemocnění a podpora příznivého prostředí pro zdravý životní styl, ochrana občanů Unie před závažnými zdravotními hrozbami zvenčí, podpora budování kapacit veřejného zdraví a udržitelných systémů zdravotní péče a usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči.  Program je financován přímo z unijního rozpočtu, na jeho realizaci jsou vyhrazeny finanční prostředky v objemu téměř 450 milionů EUR. Realizací programu je pověřena Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny.

„Opravdu náš těší, že jsme na setkání mohli přivítat dvě významné zástupkyně Agentury, projektovou manažerku Hristinu Milevu a finanční manažerku Klaru Kasnyik. Svědčí to o dosavadní dobré spolupráci i o značné prestiži, kterou náš Informační den má,“ uvedl Jan Bodnár, ředitel Odboru evropských fondů MZ ČR, který je národním kontaktním místem pro poskytování informací o tomto programu, jeho zaměření, oblastech podpory a způsobu financování.

Současný program na období 2014 – 2020 navazuje na 2. akční program v oblasti veřejného zdraví, který byl realizován v letech 2008 – 2013. Česká republika se v rámci předchozího akčního programu zapojila do 54 realizací, konkrétně 36 projektů, 15 společných akcí,1 konference a 1 veřejné zakázky. České organizace působily vždy jako přidružení partneři projektů či společných akcí, pouze v případě prezidentské konference v době českého předsednictví EU bylo MZ ČR koordinátorem celé této akce.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?