S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministr zdravotnictví: Zakotvíme hospicovou péči do právních předpisů ČR

Vytvořeno: 6. 1. 2017 Poslední aktualizace: 6. 1. 2017

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a věcně příslušní zástupci rezortu se dnes domluvili se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb na způsobu zakotvení paliativní a hospicové péče do českých norem. „Schůzku hodnotím jako velmi přínosnou. Doslova se dá říci, že jsme se dohodli, co vlastně hospicová péče je, kdo, jak, kde a v jaké kvalitě a rozsahu ji má poskytovat,“ řekl po jednání ministr zdravotnictví.

Setkání ocenili rovněž zástupci poskytovatelů hospicové a paliativní péče. „Je to po dvaceti letech poprvé, co jsme se setkali s vrcholnými představiteli rezortu s vysokou mírou vstřícnosti a porozumění k tomuto citlivému tématu,“ řekl po jednání prezident Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče Robert Huneš. Ve stejném duchu se vyjádřil i další účastník schůzky, předseda České společnosti paliativní medicíny při ČSL JEP Ladislav Kabelka. Podstatná je podle nich rychlost plošného zajištění paliativní péče jak pro města, tak pro venkov.

 

 

Podle ministra zdravotnictví je potřeba připravit konkrétní kroky, a to jak v oblasti legislativy, tak v oblasti úhrad zdravotního pojištění na tento typ služeb. Problémem jsou například chybějící standardy paliativní péče anebo její odpovídající úhrada. Chybí také zakotvení dostupnosti paliativní péče v nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

„Tyto nedostatky budeme chtít co nejrychleji legislativně odstranit. Jedná se převážně o normy v gesci Ministerstva zdravotnictví. Konkrétně o zákon o zdravotních službách, který chceme novelizovat tak, abychom v něm vyřešili otázku definice paliativní a hospicové péče. Dále je třeba novelizovat seznam zdravotních výkonů a úhradovou vyhlášku, což vyřeší financování. Nařízení vlády pak vymezí místní a časovou dostupnost paliativní a hospicové péče a vyhláška o personálním, technickém a věcném vybavení pak definuje tyto náležitosti hospicových zařízení,“ upřesnila náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová.  

Ministerstvo zdravotnictví si je dlouhodobě vědomo problémů v této oblasti a pravidelně ji podporuje dotačními programy. Aktuálně například pro rok 2017 vyhlásilo program na podporu činností nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví. Program je prioritně zaměřen na podporu hospicové péče a má za cíl vytvoření podmínek pro kvalitní a dostupnou péči o nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu nemoci.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?