Ministr zdravotnictví Válek jednal s předsednictvem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Vytvořeno: 9. 5. 2023 Poslední aktualizace: 9. 5. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví se dnes uskutečnilo jednání s předsednictvem České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Cílem setkání iniciovaném ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem je prohloubení dosavadní spolupráce mezi ministerstvem a Českou lékařskou společností JEP. Společnost zastřešuje drtivou většinu odborných společností, které v Česku představují nejvyšší autority v daných oborech medicíny.

„Velice si vážím dlouholeté spolupráce s Českou lékařskou společností. Dnešní jednání mi dalo velice cennou zpětnou vazbu. Věřím, že díky naší spolupráci můžeme posunout zdravotnictví dopředu. Skvělým příkladem této spolupráce je například ustavení Národního institutu pro zvládání pandemie, kam lékařská společnost nominovala své členy,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Hlavními diskutovanými tématy setkání byla komunikace mezi ministerstvem a společností, role České lékařské společnosti J. E. Purkyně a jejích odborných společností v preventivních programech a screeningu, akreditace oborů a změny v postgraduálním vzdělávání. Řešila se také problematika primární péče a praktického dětského lékařství.

„Úzká a kvalitní spolupráce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstva zdravotnictví ČR je pro zdravý a dynamický vývoj českého zdravotnictví naprosto klíčová. Skutečnost, že ministr zdravotnictví zve na rezort vedení našich odborných společností, intenzivně se zajímá o jejich práci a bere vážně jejich zpětnou vazbu, je něco zcela nového a naše společnost, čítající desetitisíce členů, to velmi cení. Jsme připraveni v této spolupráci pokračovat a prohloubit ji,“ doplnil předseda České lékařské společnosti Štěpán Svačina.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?