Ministr zdravotnictví připravil jmenování nového hlavního hygienika

Vytvořeno: 8. 10. 2012 Poslední aktualizace: 8. 10. 2012

Ministr zdravotnictví Leoš Heger navrhne vládě, aby jmenovala  MUDr. Vladimíra Valentu, PhD. novým hlavním hygienikem. Ten v současné době zastává pozici ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Leoš Heger zároveň k dnešnímu dni odvolal MUDr. Michala Víta z funkce náměstka ministra zdravotnictví. Finální výměnu na pozici hlavního hygienika ČR však musí schválit vláda.

 
„Materiály včetně životopisu kandidáta na nového hygienika jsem již podepsal a odeslal na vládu. Věřím, že pan premiér je zařadí na nejbližší možný termín jednání tak, aby mohlo být o kandidátovi rozhodnuto co nejdříve,“ komentoval změny Leoš Heger.
 
Ministr Heger se také vyjádřil k odcházejícímu hlavnímu hygienikovi: „MUDr. Vít toho pro hygienu udělal mnoho dobrého, za což mu patří velký dík. Po třinácti letech je ovšem třeba chápání veřejného zdraví posunout o něco dopředu, přičemž MUDr. Valenta je podle mne tím správných kandidátem. Je plně erudovaný, odborník ve svém oboru a v neposlední řadě slušný člověk. Je také racionální úředník, který bude hygienická pravidla vymáhat tam, kde hrozí opravdové nebezpečí pro občany a jejich majetek. Svůj praktický přístup a akceschopnost pak MUDr. Valenta prokázal při zvládnutí ničivých záplav, které postihly Liberecko.“
 
Vladimír Valenta vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se specializoval na obor hygiena a epidemiologie. V tomto oboru také  získal doktorský titul. V orgánech ochrany veřejného zdraví pak strávil celý svůj profesní život a má tak mnohaleté zkušenosti (29 let). MUDr. Valenta je nestraník a nikdy nebyl angažován v politické ani poradenské funkci. Vladimíru Valentovi je 54 let.
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?