Ministr zdravotnictví podepsal se zástupci nemocnic a řediteli zdravotních pojišťoven memorandum o hemodialyzační péči

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 8. 10. 2018

Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé zdravotních pojišťoven a zástupci českých a moravských nemocnic dnes na Ministerstvu zdravotnictví podepsali společné Memorandum k pilotnímu projektu hemodialyzační péče pro rok 2019.

Na základě výsledků dohodovacích řízení o hodnotách bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2019 vznikla potřeba některé úhradové mechanismy v oblasti služeb hemodialyzační péče zaměřené na hodnocení kvality a motivaci poskytovatelů k racionalizaci a zvýšení kvality poskytovaných služeb upravit memorandem. „Bylo nutné upřesnit úhradové mechanismy, které budou poskytovatele lůžkové péče motivovat k předávání dat pro účely vyhodnocení kvality poskytovaných služeb a tím i k umožnění bonifikace nejkvalitnějších poskytovatelů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Věřím, že dnešní memorandum pomůže pacientům, kteří musí navštěvovat hemodialyzační ordinace, ke zlepšení kvality poskytovaných služeb,“ zdůraznil po podpisu memoranda ministr. 

   

Vedle ministra Adama Vojtěcha memorandum podepsali ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Zdeněk Kabátek, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Josef Diessl, generální ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny Petr Vaněk, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Radovan Kouřil, ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Darina Ulmanová, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR David Kostka, výkonný ředitel Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny Antonín Klimša, výkonná předsedkyně Asociace nemocnic České republiky Jaroslava Kunová a předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich.

   

Signatáři memoranda se dohodli na následující úpravě úhradových mechanismů pro rok 2019 pro poskytovatele lůžkové péče v odbornosti hemodialýza:

1. Pro poskytovatele lůžkové péče poskytující hemodialyzační péči v rámci ambulantní péče je hodnota bodu stanovena ve výši 0,92 Kč, s výjimkou výkonů 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,77 Kč.

2. Poskytovatel bude referovat výsledky o jim poskytované hemodialyzační péči do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) České nefrologické společnosti, o. s. (ČNS). Úhrada za referování je zahrnuta v bonifikaci za nepřetržitý provoz 16/7, která nabývá hodnoty 0,05 Kč. Poskytovatel bude hradit správci registru správní poplatek.

3. Hodnota bodu se navýší o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období referoval do RDP a splní stanovená, předem dohodnutá, kvalitativní kritéria léčby, která budou vypočtena podle údajů odeslaných do RDP. Výsledky vyhodnocení kvalitativních kritérií pro jednotlivé poskytovatele předá ČNS zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. 3. 2020. Vypočtená částka navýšení úhrady bude poskytovateli uhrazena nad rámec složky ambulantní úhrady a finančně vypořádána nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

4. Mechanismus úhrady se nevztahuje na případy hospitalizací.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?