Ministr zdravotnictví jednal s výborem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Vytvořeno: 29. 6. 2023 Poslední aktualizace: 29. 6. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví se ve čtvrtek 29. června uskutečnilo jednání výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Hlavními tématy byla rezidenční místa, preskripční pravidla či informační technologie v primární péči. Zástupci společnosti ocenili mimořádnou podporu rezidenčních míst pro praktické lékaře a vysokou úroveň spolupráce společnosti nejen s Ministerstvem zdravotnictví, ale i Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V rámci snahy o zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti mezi Ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnostmi ministr zdravotnictví pravidelně zve výbory společností k zasedání na půdě ministerstva. Jednání se vždy účastní i zástupci odborů relevantních pro probíranou tematiku.

“Zpětná vazba od odborné společnosti je pro mě naprosto klíčová pro posouzení situace a výzev v daném oboru. Ordinace praktických lékařů jsou často prvním kontaktním místem občana s českým zdravotnictvím a jejich role je zcela zásadní. Proto mají moji plnou podporu a pro vzdělávání nových praktických lékařů dělám maximum,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP během zasedání seznámil zástupce Ministerstva zdravotnictví s postoji a plány mj. v oblastech postgraduálního vzdělávání, preskripce léčiv praktickými lékaři či IT v primární péči.

“Velmi oceňuji iniciativu ministra Válka, který se zajímá o pozici odborných společností, bere nás jako partnery a naslouchá hlasu odborníků. Vnímám silnou podporu primární péče ze strany ministra i jeho týmu a těším se na další spolupráci,” doplnil předseda Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?