Ministr zdravotnictví jednal s výborem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Vytvořeno: 11. 9. 2023 Poslední aktualizace: 11. 9. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví dnes za účasti ministra a dalších odpovědných zástupců Ministerstva zdravotnictví proběhlo jednání výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Cílem setkání bylo seznámení ministra s aktuální agendou a prohloubení dosavadní spolupráce mezi odbornou veřejností a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Mezi hlavní diskutovaná témata pondělního jednání patřila strategie rozvoje paliativní péče v České republice, rozvoj ambulancí paliativní medicíny, mobilní specializované paliativní péče i nemocniční paliativní péče, otázka úhrady lůžkové hospicové péče nebo rozvoj vzdělávání v paliativní péči. Významná část jednání byla věnována také tématu paliativní péče o dětské pacienty.

“Podpora paliativní péče je jednou z mých priorit jako ministra zdravotnictví. Chci podpořit odbornou společnost ve snaze zlepšit péči o umírající v jejich vlastním prostředí. Proto chci v úhradové vyhlášce výrazně navýšit úhradu pro výkony právě v této oblasti. Dnešní jednání mi dalo velice cennou zpětnou vazbu, jak dále postupovat. Setkávání se s představiteli odborných společností je pro mě naprosto klíčové pro posouzení situace a výzev v daném oboru,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V rámci snah o zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti mezi Ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnostmi ministr zdravotnictví pravidelně zve výbory společností k zasedání na půdě ministerstva. Jednání se vždy účastní i zástupci odborů relevantních pro probíranou tématiku.

“Komunikace a takto výrazná podpora ze strany ministra zdravotnictví, který s domácími hospici i Českou společností paliativní medicíny aktivně komunikuje a dává prioritu paliativní péči i jejímu rozvoji, je pro nás základ dobré spolupráci na rozvoji oboru. Dnešní jednání výboru nám umožnilo setkat se se všemi relevantními partnery na Ministerstvu zdravotnictví,” řekl předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Ondřej Kopecký.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?