Ministr Vojtěch požaduje, aby nemocnice byly maximálně transparentní

Vytvořeno: 20. 6. 2018 Poslední aktualizace: 20. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek Nemocnice dále tají ceny léků. Navzdory předchozím slibům ministra Vojtěcha, který byl dne 20. 6. 2018 zveřejněn v Hospodářských novinách. 

Ministr Vojtěch od svého nástupu požaduje, aby byly nemocnice maximálně transparentní. Problematika jednotkových cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, o které píší Hospodářské noviny, je velmi úzce svázána s problematikou tzv. zpětných bonusů. V oblasti tzv. zpětných bonusů byl po nástupu pana ministra podniknut zásadní krok, a to vydání příkazu ministra, který dává oblasti využívání zpětných bonusů poprvé jasná pravidla. Nově tak ministerstvo jasně říká, jak mají nemocnice bonusy vykazovat, účtovat a jak s nimi nakládat. Přijmout bonus je nově možné jen na základě písemné smlouvy, která musí být v případě naplnění podmínek zákona o registru smluv zveřejněna. Všechny bonusy musí být řádně zaúčtovány v účetnictví organizace na speciálním analytickém účtu, aby bylo zřejmé, jaký je jejich objem. Příjmy z obdržených bonusů je přímo řízená organizace povinna použít výhradně na úhradu nákladů z hlavní činnosti organizace, především na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.

Příkaz také zpřísňuje podmínky, kdy nemocnice může použít výjimku za zákona o zadávání veřejných zakázek. Zejména u nahodilého nákupu, který nemocnice často používaly při nákupu léků, nově ministerstvo požaduje, aby tuto výjimku používaly skutečně pouze ve výjimečných případech, pravidla jsou v příkazu podrobně popsána. Ministerský příkaz jasně říká, že nemocnice musí nákup formou nahodilého nákupu ministerstvu podrobně zdůvodnit a prokázat jeho legitimitu a legalitu. Ministerstvo bude v rámci veřejnosprávních kontrol důsledně kontrolovat, zda nemocnice příkaz dodržují.

Kromě toho ministr Vojtěch zahájil přípravu sdružených nákupů přímo řízených nemocnic. V tuto chvíli nemocnice vytipovávají komodity, které by bylo možné nakupovat centrálně. Nová pravidla dostala i činnost tzv. přístrojové komise, kdy ministerstvo nově zveřejňuje veškeré dokumenty z rozhodování komise. Je tak jasné, na základě jakých podkladů a proč komise rozhodla tak, jak rozhodla. V neposlední řadě zahájil sérii ministerských kontrol ve fakultních nemocnicích.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?