Ministr Adam Vojtěch v Bruselu zdůraznil nutnost soběstačnosti Evropy ve výrobě léků

Vytvořeno: 13. 2. 2020 Poslední aktualizace: 13. 2. 2020

Ministři zdravotnictví zemí EU se dnes sešli na mimořádném jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) v Bruselu, aby projednali společný postup v souvislosti s šířením nového koronaviru z Číny. Mimořádné jednání bylo svoláno chorvatským předsednictvím Rady EU. Ministr Adam Vojtěch na zasedání zdůraznil nutnost zajištění udržitelnosti dodávek léčivých přípravků a zdravotnických technologií, jejichž výroba dnes probíhá v Číně, na území Evropy.

Jednotliví ministři se shodli, že by Evropa měla postupovat jednotně a vyměňovat si průběžné informace. Řešilo se především posílení spolupráce napříč státy při zavádění preventivních opatření na území Evropy. „Jsem přesvědčen, že si za Česko vedeme dobře, omezili jsme přímé lety z Číny, zavedli informační kampaň na všech letištích, děláme cílený screening a pozastavili jsme vydávání víz. Posádky všech letadel informují pasažéry o tom, co dělat pokud cestují z oblasti nákazy koronavirem a objeví se u nich respirační potíže. Zároveň je zavedena informační linka 724 810 106 Státního zdravotního ústavu pro veřejnost, která přijímá hovory v souvislosti s koronavirem denně od 9 do 21 hodin. Do dnešního dne odbavila přes 500 dotazů občanů. Veškeré informace pro občany zveřejnil jak Státní zdravotní ústav, tak i Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách. Zároveň vysoké školy přijaly na doporučení hygieniků opatření v souvislosti s návratem čínských studentů do ČR. ČR patří ze států EU k těm zemím, které přijaly nejpřísnější opatření. Snažíme se je však nadále zpřesňovat a aplikovat dle potřeby a vývoje situace. Společná koordinace při těchto celosvětových zdravotních hrozbách je naprosto nezbytná,“ přiblížil doposud realizovaná opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle ministra zdravotnictví k situaci přistupuje Česká republika od začátku zodpovědně a opatření, která od konce ledna přijala, odpovídají jak doporučením WHO, tak i úzké komunikaci mezi státy EU. „Situaci, která se samozřejmě vyvíjí každým dnem, neustále mapujeme a vyhodnocujeme rizika pro občany. Z dnešního jednání jednoznačně vyplynulo, že ochrana občanů je prioritou pro všechny ministry zdravotnictví EU,“ uvedl ministr.

K dnešnímu dni otestovala Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu v ČR 74 vzorků s podezřením na koronavirus s negativním výsledkem.

Ministr Vojtěch před ostatními ministry také otevřel otázku zajištění udržitelnosti dodávek léků a zdravotnických technologií. „V současné době probíhá třetina globální produkce léčiv v Číně. Nejen koronavirus, ale i poslední dobou častější výpadky léků na evropském trhu, nám ukázaly, že by Evropa měla být v tomto směru více soběstačná,“ dodal. Navázal tak na předchozí snahy České republiky na půdě EU a V4 na tento problém upozornit. Ze strategického pohledu vyjádřila většina přítomných zástupců evropských zemí nutnost situaci změnit. Poměrně výrazná produkce léků je nyní koncentrována v Číně a podobné situace v budoucnu mohou zapříčinit omezení výroby v daných oblastech. Mohly by mít pak za důsledek, že Evropa nebude mít dodávky léků. „Toto považuji za otázku národní bezpečnosti. Evropská komise by se měla snažit přilákat výrobu esenciálních léčiv či látek pro výrobu léčiv zpět na evropský trh,“ zdůraznil ministr.  

Evropská komise připravuje v současnosti společné nákupy zdravotnických prostředků. Ministr zdravotnictví tento krok komentoval: „Za Českou republiku jsme upozorňovali na to, že může být problém s nedostatkem roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek, zejména vzhledem k tomu, že je velká poptávka v Číně. Evropská komise na to reaguje aktivací mechanismu společných nákupů. Do těchto nákupů bude ČR zapojena. V budoucnu by tak nemělo dojít k tomu, že by některé státy měly s nedostatkem ochranných pomůcek problém.“

Na závěr jednání se probíral návrh Německa, dle kterého se do závěrů jednání vložila možnost, aby státy kontrolovaly, odkud přijíždí lidé z třetích zemí a případně monitorovaly jejich kontakty, kdy byl daný člověk byl v Číně, s kým se setkal. „Je to také možnost, zavedení vstupních dotazníků pro pasažéry třetích zemí zvážíme v rámci ministerstva zdravotnictví, ale především bylo jednání o sdílení zkušeností a vzájemné kooperaci a solidaritě. Diskutovali jsme i pomoc Číně. Zmiňoval jsem naši vládou schválenou pomoc ve výši 10 milionů, kdy část bude poskytnuta ve formě zdravotnického materiálu, přibližně 4 miliony, a část bude poskytnuta WHO, mimo jiné i na financování výzkumu, přibližně 6 milionů. Ocenil jsem také spolupráci s Francií v rámci dodávek zdravotnického materiálu a pomoc s evakuací českých občanů z Wuhanu,“ dodal ministr.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?