S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje tzv. UA POINTy, nízkoprahové ambulance zajišťující zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky

Vytvořeno: 16. 3. 2022 Poslední aktualizace: 16. 3. 2022

UA POINTy budou z rozhodnutí ministra zdravotnictví zřízeny při všech přímo řízených fakultních nemocnicích. Smyslem zřízení těchto nízkoprahových ambulancí je zajištění plynulého procesu poskytování zdravotních služeb osobám z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče.

UA POINTy zřídí všechny fakultní nemocnice. Na místě bude poskytována lékařská pohotovostní péče pro dospělé, pro děti a dorost z Ukrajiny a v případě zvýšeného zájmu i gynekologicko-porodnická ambulance. Na místě budou zajištěny i tlumočnické služby. Ostatním nemocnicím Ministerstvo zdravotnictví zřízení UA POINTu doporučuje.

„Je zcela klíčové zajistit dostupnost péče pro uprchlíky z Ukrajiny. Nastavujeme proto systém, který bude funkční po celé České republice a nebude mít vliv na kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro české občany,“ dodal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vzhledem ke zvýšenému počtu osob z Ukrajiny budou navýšeny kapacity i možnosti IT systémů tak, aby péče o ukrajinské uprchlíky byla maximálně efektivní nejen pro samotné uprchlíky, ale i pro poskytovatele zdravotní péče. Jde zejména o úpravu systému ISIN a dispečinku intenzivní péče. Tyto změny slouží především ke zefektivnění plánování kapacit, sběru základních údajů o kapacitách UA pointů, počtů dostupných ambulancí, ordinačních hodin či kapacit pro RTG vyšetřování.

Podrobné informace mj. pro poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny na webu:  www.mzcr.cz/ukrajina.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?