S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pracovní skupinu pro dostupnost léčivých přípravků a finalizuje novelu zákona o léčivech

Vytvořeno: 22. 12. 2022 Poslední aktualizace: 22. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví pracuje na systémovém řešení dostupnosti léků. Ve vnitřním připomínkovém řízení je novela zákona o léčivech, jejímž cílem je zvýšení dostupnosti léčivých přípravků. Ministerstvo zdravotnictví také zřídilo pracovní skupinu pro dostupnost léků, která bude řešit aktuální situaci na trhu s léčivy. 

„Pracovní skupina bude pod vedením náměstka Dvořáčka ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou a odbornými společnostmi pravidelně zasedat a řešit potenciální výpadky tak, aby bylo možno jim maximálně předcházet či minimalizovat jejich dopady,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„SÚKL se problematice dostupnosti léčiv věnuje každý den. Z hlediska možností, které nám dává zákon, děláme maximum. Jednáme s farmaceutickými firmami, distributory, vyhodnocujeme nahraditelnost léků a informace z hlášení, která přijímáme, dlouhodobě vkládáme do databáze na našem webu. Lze zde najít informace o nahlášených přerušeních dodávek léků, o důvodech přerušení, ale i o plánovaném termínu obnovení dodávek a nahrazujících léčivých přípravcích,“ doplnila ředitelka SÚKL Irena Storová.

„Situace s dostupností léků je aktuálně stabilní. Chtěl bych však apelovat na všechny občany, aby si nevytvářeli zbytečné zásoby, které nedokážou aktuálně spotřebovat. Důvěřujte lékárníkům. Poradí vám, co v případě chybějícího léku dělat, případně pomohu s hledáním vhodné alternativy,“ řekl vedoucí lékárník ve FN Motol a bývalý prezident Evropské asociace nemocničních lékárníků Petr Horák.

„Dlouhodobým řešením je novela zákona o léčivech. Vedle zvýšení dostupnosti léků tato novela přinese i lepší přehled o aktuálním množství léků v lékárnách a u distributorů,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Držitelé rozhodnutí o registraci léčivého přípravku budou mít dle novely zákona o léčivech v případě přerušení dodávky léčivého přípravku na trh posílenou povinnost o tom informovat SÚKL o důvodech výpadku a nápravných opatřeních společně s informací o jeho zásobách. Současně budou muset zajistit dodávky tohoto léčivého přípravku ještě 2 měsíce po datu přerušení či ukončení dodávek. Povinnost zajistit tyto dodávky by měla zajistit překlenutí krátkodobých výpadků a v případě dlouhodobých vytvořit větší časový prostor pro zajištění náhradního léčivého přípravku.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?