S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví zařadilo Pardubickou krajskou nemocnici do sítě Komplexních center kardiovaskulární péče

Vytvořeno: 16. 5. 2012 Poslední aktualizace: 16. 5. 2012

Pardubická krajská nemocnice splnila podmínky dané Ministerstvem zdravotnictví ČR a byla zařazena do sítě center kardiovaskulární péče. Na žádost ministerstva zdravotnictví předložila aktualizované smlouvy s Artur KOBLITZ s.r.o. a Kardiologickým centrem Agel s.r.o., se kterými tvoří jeden funkční celek. Tím splnila poslední z podmínek pro opětovné  zařazení mezi komplexní kardiovaskulární centra.

 
Pardubická krajská nemocnice, a.s., byla v minulosti vyřazena ze seznamu center kardiovaskulární péče v České republice. Nebyla schopna konkrétními smlouvami doložit spolupráci s ostatními partnery tak, aby mohla být péče o pacienty řádně poskytována.
 
„Jsem velmi rád, že díky iniciativě a tlaku ministerstva zdravotnictví se podařilo všechny tři aktéry přivést k  jednacímu stolu a přimět je k  dohodě,“ říká Leoš Heger, ministr zdravotnictví, a dodává: „Díky tomu mají pacienti z Pardubického kraje opět špičkovou kardiovaskulární péči v dosahu svého bydliště.“
 
Kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě příčin úmrtí občanů v České republice. Ročně umírá na onemocnění srdce a oběhové soustavy více než 50 tisíc osob, což představuje přes polovinu celkové úmrtnosti. V České republice existuje ucelená síť Komplexních kardiovaskulárních center a Kardiovaskulárních center, která je garantem pro zvláště nákladné a složité případy například v oblastech kardiochirurgie, intervenční kardiologie či transplantací srdce. Seznam jednotlivých center a jejich zařazení do příslušného stupně péče je součástí Věstníku MZČR.
 
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?