S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví vybralo další Centra duševního zdraví, která doplní plánovanou pilotní síť

Vytvořeno: 26. 6. 2020 Poslední aktualizace: 29. 6. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vybralo v rámci Programu Podpory Center duševního zdraví dalších osm Center duševního zdraví, která doplní stávající síť již existujících 21 center. Ta vznikla v rámci předchozích programů podpory. Celková výše dotace na podporu osmi vybraných center činí téměř 117,5 milionů korun a je hrazená z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“. Každé z Center duševního zdraví může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionů korun určenou pro poskytovatele zdravotních psychiatrických a psychologických služeb v těsné spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v rámci nově zaváděného modelu multidisciplinárního týmu, a to po dobu 18 měsíců. V rámci pilotního provozu bude ověřován model péče o osoby s chronickým duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí.

„Centra duševního zdraví poskytují služby založené na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času tráví v přirozeném prostředí osob s duševním onemocněním. Účinnou pomoc tak získají nikoli za zdmi ústavů, ale v bezpečí a pohodlí svých domovů. Jedná se jednoznačně o revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Program Podpory Center duševního zdraví je součástí Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR, jejímž záměrem je přesun hlavní péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Centry duševního zdraví, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění Center duševního zdraví do praxe poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním.

Odborná komise složená ze zástupců Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Asociace krajů ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupců odborných útvarů Ministerstva zdravotnictví, na základě stanovených kritérií vybrala centra, která doplní síť v těch krajích, kde dosud vzniklo jedno až dvě centra tohoto typu, případně, kde ještě žádné centrum nevzniklo. Hodnotící komise posuzovala všech přijatých 16 žádostí o dotaci a rozhodla, že by se v letošním roce měla otevřít centra: Beskydské CDZ ve Frýdku-Místku, CDZ Brandýsko v Brandýse nad Labem, CDZ Fénix v Kyjově, CDZ Chrudim, CDZ Klatovy, CDZ Olomouc, CDZ Ostrava a CDZ Ústí nad Labem.

Stále však zůstávají regiony, kde dosud žádné centrum nevzniklo, a zároveň také není naplněn plánovaný počet pilotních center, kterých podle Strategie reformy psychiatrické péče vznikne 30. Proto Ministerstvo zdravotnictví zvažuje vyhlášení další a v tomto programovém období již poslední výzvy k podpoře, a to na přelomu srpna a září tohoto roku s plánovaným zahájením realizace od 1. ledna 2021.

Výsledek hodnocení žádostí o dotaci z Programu Podpory Center duševního zdraví III

V tabulce jsou uvedeni jednotlivý žadatelé vždy za sociální a zdravotní část s uvedením výše navržené dotace k poskytnutí tak, že dva subjekty (za sociální a zdravotní část), případně jeden subjekt splňující všechny podmínky, vytvoří jedno CDZ.

     
 

Název žadatele

dotace ve výši

CDZ Ústí

Fokus Labe, z.ú.

5 327 434,00 Kč

Fokus Labe, z.ú.

9 508 884,00 Kč

CDZ Fénix

Sociálně – psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.

5 391 310,00 Kč

Sociálně – psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.

8 064 530,00 Kč

CDZ Brandýsko

Fokus Praha, z.ú.

6 079 278,00 Kč

PN Bohnice

8 820 164,00 Kč

CDZ Chrudim

Péče o duševní zdraví, z.s.

5 851 980,00 Kč

Péče o duševní zdraví, z.s.

9 047 628,00 Kč

Beskydské CDZ

Charita Frýdek-Místek

5 463 000,00 Kč

Nemocnice ve Frýdku-Místku

9 437 000,00 Kč

CDZ Olomouc

Společnost Mana, o.p.s.

4 616 195,00 Kč

PL Šternberk

10 283 587,00 Kč

CDZ Ostrava

Asociace Trigon, o.p.s.

5 582 569,00 Kč

Městská nemocnice Ostrava

9 160 812,00 Kč

CDZ Klatovy

Ledovec, z.s.

5 807 593,00 Kč

Psychiatrie – ambulance, s.r.o.

8 988 960,00 Kč

 

Pilotní provoz osmi vybraných Center duševního zdraví bude hrazen z projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III, který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?