S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví vybere další čtyři nová Centra duševního zdraví

Vytvořeno: 22. 8. 2019 Poslední aktualizace: 22. 8. 2019

Ministerstvo zdravotnictví dnes vyhlašuje druhou výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II / 2. Každé ze čtyř vybraných Center duševního zdraví bude moci čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionu korun.

V současné době je v provozu 17 Center duševního zdraví. V rámci Programu podpory Center duševního zdraví I a II vznikla centra již v Přerově, Havlíčkově Brodě, Brně, Praze (Prosek), Praze (Strašnice), Strakonicích, Karlových Varech, Chebu, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Trutnově, Pardubicích, Kroměříži, Uherském Hradišti, Opavě, Plzni a v Praze 6. K již fungujícím centrům do konce roku přibydou čtyři nová, která vybere komise Ministerstva zdravotnictví na základě Žádosti o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II.

„Čtyři nová Centra duševního zdraví, která budou součástí reformy psychiatrie, doplní stávajících sedmnáct center úspěšně fungujících po celé republice. Našim cílem je vytvořit v následujících letech síť až 100 Center duševního zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 23. srpna do 30. září 2019. Ministerstvo zdravotnictví následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory Center duševního zdraví II vybere čtyři žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních pilířů Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Tato centra představují zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, a mohou pobývat doma. Fungují tedy samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti.

„Centra duševního zdraví poskytují služby založené na převážně terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního týmu, který minimálně polovinu času tráví v přirozeném prostředí osob s duševním onemocněním. Účinnou pomoc tak získají nikoli za zdmi ústavů, ale v bezpečí a pohodlí svých domovů. Jedná se jednoznačně o revoluční změnu v systému péče o duševně nemocné,“ doplnil ministr zdravotnictví.

Bližší informace k Žádosti o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II / 2 naleznete na webu MZ zde: https://1url.cz/IMSCo 

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?