S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s UNICEF připravilo program podpory primární péče v České republice

Vytvořeno: 10. 3. 2023 Poslední aktualizace: 10. 3. 2023

Hlavním cílem projektu s vybranými nemocnicemi a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD ČR) je posílení kapacit ordinací v poskytování kvalitní zdravotní péče pro děti a dorost. Projekt počítá s navýšením kapacit u desítek ordinací pro děti a dorost napříč Českou republikou i otevřením nových ordinací v rámci nemocnic. Díky společnému projektu dojde mj. k navýšení kapacit ordinací praktických lékařů pro děti a dorost až o 12 tisíc ukrajinských i českých dětí. Dětský fond OSN (UNICEF) pro projekt zajišťuje finanční i technickou podporu.

Vysoký počet dětí a dospělých v řadách ukrajinských uprchlíků vytváří zvýšený tlak na síť všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. V rámci memoranda, podepsaného v srpnu loňského roku zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR a Dětského fondu OSN (UNICEF) je tak počítáno i s podporou primární péče v nemocnicích, jelikož se uprchlíci v této věci často obrací právě na ně.

„Spolupráce se zástupci Dětského fondu OSN, českých nemocnic i Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je v této oblasti příkladná. Rád bych všem poděkoval za ochotu a přístup. Už více než rok poskytujeme útočiště válečným uprchlíkům a je třeba jim poskytnout nezbytnou péči, aby se po návratu domů mohli bez problému zapojit do obnovy své země a nemuseli dohánět například chybějící očkování,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Z projektu UNICEF je podpořen vznik, vybavení, personální zajištění a částečně i provoz ordinací praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v nemocnicích. Rozsah péče odpovídá komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, tedy včetně zajištění všech preventivních prohlídek, očkování apod.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, náměstek ministra Jakub Dvořáček a představitelka UNICEF Yulia Oleinik.„Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme umožnili přístup k základním zdravotnickým službám již více než 10 000 dětí a žen, a to prostřednictvím 9 ambulantních center v 5 nemocnicích. Plánujeme tuto spolupráci i nadále rozšiřovat, podpořit více nemocnic a 25 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost po celé zemi. Společně také podporujeme zaměstnávání ukrajinských profesionálů ve zdravotnictví, umožňujeme jim rychleji získávat aprobace, aby mohli poskytovat zdravotnické služby uprchlíkům a českým občanům,“ uvedla vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR Yulia Oleinik.

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, které se pomoci ukrajinským uprchlíkům aktivně účastní od samého začátku, v rámci projektu rozšíří ordinační hodiny i prostory, díky čemuž bude možno registrovat nové pacienty.

„Již rok pečují praktičtí lékaři pro děti a dorost o tisíce ukrajinských dětí, které uprchly z válkou postižené země. Poskytují zejména akutní péči a snaží se zajistit i další nezbytnou a potřebnou soustavnou péči. Velmi vítáme každou podporu směřující do ordinací praktických dětských lékařů. Finanční a technickou podporu za účelem zvýšení kapacity ordinací nebo zajištění dalšího personálu v ordinacích využijí desítky ordinací, které se na výzvu SPLDD ČR do projektu přihlásily,“ uvedla Hana Cabrnochová, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky.

Nemocnice zapojené do projektu vytipují vhodný prostor, provedou jeho adaptaci, vybavení potřebnou technikou, zajistí personální zabezpečení poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru a poskytují péči v oboru praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost a registrují pacienty.

„Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jsme v rámci projektu UNICEF v září loňského roku rozšířili primární zdravotní péči o dvě ambulance, a to o ordinaci praktického lékaře pro Ukrajince a ordinaci pro ukrajinské děti a dorost. V dubnu plánujeme otevřít druhou ambulanci pro děti. V současnosti máme registrovaných 1300 dětí a 600 dospělých. Poskytovaná péče představuje především preventivní prohlídky, akutní vyšetření, očkování, základní laboratorní vyšetření a další běžnou ambulantní péči. V ordinacích je navíc vždy ukrajinsky hovořící lékař i administrativní pracovník,“ uvedl náměstek ředitele pro léčebnou péči Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Ivan Pavlík.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?