S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na informace uveřejněné dnes v tisku, které by mohly uvést pacienty v omyl

Vytvořeno: 4. 6. 2009 Poslední aktualizace: 4. 6. 2009

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje reagovat  na dnešní článek vydaný v příloze Hospodářských novin Zdraví nazvaný „Svoboda léčení v EU“, který se nezakládá na přesných a pravdivých údajích. Hrozí nebezpečí, že se pacienti na jeho základě budou domáhat jiných práv, než na jaká mají ve skutečnosti nárok.


Evropský parlament žádnou takovou normu uváděnou v článku zatím nepřijal. Součástí jednání Rady EPSCO – část zdraví dne 9.6.2009 – vedené českým předsednictvím bude projednávání návrhu Směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Tento návrh Směrnice prochází diskusí, která nebyla ukončena. V průběhu českého předsednictví bylo vypořádáno několik desítek věcných připomínek, které odstraňují některé překážky k jejímu přijetí. Zůstávají totiž nevyřešené zásadní politické body, které bude řešit švédské předsednictví.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?