S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo dotazník mezi nelékařskými zdravotníky, zmapuje jejich spokojenost po pandemii

Vytvořeno: 27. 8. 2021 Poslední aktualizace: 29. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví spouští již podruhé průzkum spokojenosti mezi nelékařskými zdravotníky napříč zdravotnickými zařízeními a specializacemi. Výsledky opakovaného dotazníkového šetření pomohou Ministerstvu zdravotnictví zmapovat situaci v oblasti nelékařských povolání a zároveň získat přehled o spokojenosti personálu, a to i v návaznosti na pandemii onemocnění covid-19. Ministerstvo následně jeho výsledky použije jako podklad pro práci na zlepšování pracovních podmínek.

Zpětná vazba z terénu je pro nás nesmírně důležitá a dá nám informaci o skutečné situaci, kterou bychom „od stolu“ nikdy nezjistili. Dotazníkové šetření spouštíme již podruhé. Poprvé proběhl na konci roku 2018 a tehdy jsme obdrželi neuvěřitelných 15 tisíc odpovědí. Věřím, že i tentokrát se zapojí velké množství respondentů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem dotazníku je zmapovat například názory na pracovní podmínky, důvody odchodu ze zaměstnání a faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců na pracovišti, jako je třeba administrativní zátěž či mezilidské vztahy. Otázky se věnují také období pandemie, které pro zdravotníky znamenalo extrémní psychickou a fyzickou zátěž. „Chceme zjistit, co pro zdravotníky v tomto období představovalo největší problémy na pracovišti, abychom jim mohli do budoucna co nejvíce předcházet. Očekávám, že od respondentů získáme nové informace a podněty, které přispějí ke zlepšení pracovních podmínek a k větší pohodě zdravotníků na pracovišti. Dotazník je koncipován tak, že je zde velký prostor i na vyjádření individuálních připomínek či postřehů,“ doplnil ministr.

Díky šetření se dozvíme, jak svou práci nelékařský personál vnímá. Výsledky nám umožní názor respondentů zohlednit, a díky tomu budeme moci udělat vše proto, abychom zvýšili jejich spokojenost,“ vysvětlila hlavní sestra ČR Alice Strnadová. Otázky jsou připravené tak, aby je bylo možné porovnat s výsledky šetření z roku 2018 a současně reagují na nové skutečnosti a výzvy, se kterými se české zdravotnictví v posledních letech potýkalo.

Dotazník je zcela anonymní. Ministerstvo zdravotnictví ho rozeslalo zdravotnickým zařízením a je k dispozici také na těchto webových stránkách. Zájemci mohou dotazník vyplnit do 12. září, do konce měsíce pak proběhne vyhodnocení odpovědí.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?