Ministerstvo zdravotnictví spustilo dotazník mezi nelékařskými zdravotníky, zmapuje jejich spokojenost po pandemii

Vytvořeno: 27. 8. 2021 Poslední aktualizace: 29. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví spouští již podruhé průzkum spokojenosti mezi nelékařskými zdravotníky napříč zdravotnickými zařízeními a specializacemi. Výsledky opakovaného dotazníkového šetření pomohou Ministerstvu zdravotnictví zmapovat situaci v oblasti nelékařských povolání a zároveň získat přehled o spokojenosti personálu, a to i v návaznosti na pandemii onemocnění covid-19. Ministerstvo následně jeho výsledky použije jako podklad pro práci na zlepšování pracovních podmínek.

Zpětná vazba z terénu je pro nás nesmírně důležitá a dá nám informaci o skutečné situaci, kterou bychom „od stolu“ nikdy nezjistili. Dotazníkové šetření spouštíme již podruhé. Poprvé proběhl na konci roku 2018 a tehdy jsme obdrželi neuvěřitelných 15 tisíc odpovědí. Věřím, že i tentokrát se zapojí velké množství respondentů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem dotazníku je zmapovat například názory na pracovní podmínky, důvody odchodu ze zaměstnání a faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců na pracovišti, jako je třeba administrativní zátěž či mezilidské vztahy. Otázky se věnují také období pandemie, které pro zdravotníky znamenalo extrémní psychickou a fyzickou zátěž. „Chceme zjistit, co pro zdravotníky v tomto období představovalo největší problémy na pracovišti, abychom jim mohli do budoucna co nejvíce předcházet. Očekávám, že od respondentů získáme nové informace a podněty, které přispějí ke zlepšení pracovních podmínek a k větší pohodě zdravotníků na pracovišti. Dotazník je koncipován tak, že je zde velký prostor i na vyjádření individuálních připomínek či postřehů,“ doplnil ministr.

Díky šetření se dozvíme, jak svou práci nelékařský personál vnímá. Výsledky nám umožní názor respondentů zohlednit, a díky tomu budeme moci udělat vše proto, abychom zvýšili jejich spokojenost,“ vysvětlila hlavní sestra ČR Alice Strnadová. Otázky jsou připravené tak, aby je bylo možné porovnat s výsledky šetření z roku 2018 a současně reagují na nové skutečnosti a výzvy, se kterými se české zdravotnictví v posledních letech potýkalo.

Dotazník je zcela anonymní. Ministerstvo zdravotnictví ho rozeslalo zdravotnickým zařízením a je k dispozici také na těchto webových stránkách. Zájemci mohou dotazník vyplnit do 12. září, do konce měsíce pak proběhne vyhodnocení odpovědí.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?