Ministerstvo zdravotnictví si připomíná Světový den bezpečí pacientů

Vytvořeno: 17. 9. 2021 Poslední aktualizace: 17. 9. 2021

Světový den bezpečí pacientů připadá na pátek 17. září. Letos je tento den zaměřený na bezpečnou péči o matky a novorozence. Ministerstvo zdravotnictví u příležitosti tohoto dne rozsvítilo okna budovy na Palackého náměstí oranžovou barvou.

Světový den bezpečí pacientů se začal připomínat v rámci Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 2019, aby se zvýšilo povědomí veřejnosti o lepším bezpečí pacientů ve zdravotní péči. Letošní ročník je zaměřený na téma Bezpečné péče o matky a novorozence. 

Hlavními cíli letošního Světového dne bezpečí pacientů je zejména zvýšení povědomí o bezpečném poskytování zdravotní péče v období těhotenství, porodu, poporodní péče a péče o novorozence.

„U příležitosti Světového dne bezpečí pacientů, zaměřeného na péči o matku a novorozence, mohu s potěšením konstatovat, že české porodnictví patří ke špičce, a to i v mezinárodním porovnání. Dokládá to např. fakt, že Česká republika má dlouhodobě jednu z nejnižších perinatálních úmrtností na světě v důsledku poskytování vysoce kvalitní klinické péče v průběhu těhotenství, při porodu a péče o novorozence. Za pozitivními výsledky jednoznačně stojí systém práce českých odborníků, lékařů, porodních asistentek a samozřejmě dětských sester, které se starají o novorozence,“ vyzdvihuje kvality českého porodnictví ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

České porodnictví, kterému je dlouhodobě věnována významná pozornost a které se opírá o propracovaný systém péče o těhotné ženy, rodičky a jejich děti, dosahuje skvělých výsledků na světové úrovni.

Zásadní význam pro dosahování vynikajících výsledků má však vedle kvality odborné péče také dlouhodobě budovaná síť poskytovatelů zdravotních služeb s cílem poskytování diferencované péče na všech úrovních, počínaje ambulantní péčí s návazností na základní porodnická pracoviště a perinatologická centra intermediární a intenzivní perinatální péče.

Porodnictví má v České republice velmi dobře propracovaný systém kvalitní prenatální péče, který zároveň nevyžaduje finanční spoluúčast budoucích matek. V hrazené péči jsou zahrnuté screeningy vrozených vývojových vad, včasný záchyt těhotenského diabetu nebo hypertenze apod. Vysoká kvalita porodnictví je v ČR dána také tím, že funguje centralizace v podobě perinatologických a intermediárních center, která řeší naprostou většinu patologií. Zásadní je dobrá identifikace možných problémů, která umožňuje individuální nastavení potřebné péče, včetně péče vysoce specializované, bez ohledu na ekonomickou či sociální situaci ženy.

„Chceme vysokou úroveň poskytované péče v oblasti porodnictví nejen zachovat, ale ještě zkvalitňovat. Apelujeme proto na dodržování určitých kritérií, jako je například kvalifikovaný profesionální tým zdravotnických pracovníků nebo bezpečnost pro matku a dítě. Z daného důvodu ani nepodporujeme domácí porody, při kterých není možné zajistit tak vysokou úroveň ochrany matky a novorozence, jako je tomu u porodů v nemocnicích pod dohledem kvalifikovaného personálu. V segmentu péče o těhotné ženy s nízkým rizikem a rodičky je zároveň výrazná společenská poptávka po rozšíření možnosti volby péče v období těhotenství, porodu a šestinedělí s důrazem na možnost péče nelékařských profesí v přátelském prostředí. Podporujeme proto koncept Center porodní asistence, který vytváří podmínky v duchu společenské poptávky a zajišťuje pro těhotnou a rodící ženu a novorozence možnost vyřešit nepředvídatelné komplikace a kritické stavy, neboť představuje optimalizovaný systém péče o matku a novorozence, pro který je prioritní otázka bezpečnosti rodičky a novorozence v souvislosti s porodem,“ dodává ministr zdravotnictví.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?