Ministerstvo zdravotnictví se připojuje ke Světovému dni porozumění autismu, rozsvítí svou budovu modře

Vytvořeno: 2. 4. 2019 Poslední aktualizace: 2. 4. 2019

Ministerstvo zdravotnictví se již tradičně při příležitosti Světového dne porozumění autismu zapojuje do osvětové kampaně „Česko svítí modře“ na podporu lidí s poruchou autistického spektra (PAS). V podvečer 2. dubna se v oknech budovy Ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze rozsvítí modrá světla. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. „Rozsvícením modrého světla chceme zvýšit porozumění a vyjádřit podporu lidem s autismem a jejich blízkým. Tito lidé potřebují, abychom jim dali najevo, že nám rozhodně nejsou lhostejní, že s nimi chceme společně žít a pomoci jim vyrovnat se s nelehkým osudem,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Druhý duben vyhlásila OSN Světovým dnem porozumění autismu v roce 2007 s cílem snažit se o zkvalitňování života lidí s autismem, umožnit jim vést smysluplný a důstojný život a zároveň upozornit na chybějící porozumění ze strany široké veřejnosti. 

Kampaň „Česko svítí modře“ vyzývá občany k tomu, aby v noci z 2. na 3. dubna rozsvítili modrá světla ve svých domovech, kancelářích či ve významných budovách. Mottem letošního již šestého ročníku kampaně zní „Cesta pochopení“. Projekt organizuje platforma Naděje pro Autismus za účelem přitáhnout pozornost široké veřejnosti k pojmu autismus. U příležitosti světového dne se pak v průběhu celého měsíce dubna napříč republikou konají nejrůznější kulturní, společenské či sportovní akce.

  

S cílem pomoci lidem s PAS připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se členy odborné skupiny při Úřadu vlády speciální průkaz, který by jim měl pomáhat v případech, kdy se dostanou například do pro ně stresujícího prostředí. Průkaz bude důležitý třeba i pro záchranáře, aby věděli, že se jedná o člověka s autistickou poruchou a jak se k němu mají chovat. Průkaz o formátu A6 obsahuje mimo jiné QR kód s obecnými informacemi ke komunikaci s osobou s PAS a místo na QR kód s daty o konkrétním pacientovi a jeho diagnóze. Průkazy budou lidem s PAS poskytovat praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost. Více informací o průkazu zde.

Více informací o autismu a souvisejících kampaních najdete na stránkách Naděje pro autismus a jejich Facebookovém profilu.

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?