Ministerstvo zdravotnictví schválilo strategickou investici ve výši 1,5 mld. Kč do Všeobecné fakultní nemocnice

Vytvořeno: 22. 7. 2021 Poslední aktualizace: 22. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví schválilo registraci strategické investice ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve výši přes 1,5 mld. Kč na výstavbu nového sdruženého objektu na místě původní budovy A7. Cílem je vybudovat moderní multipavilon, který pojme vybrané obory urgentní péče, transfuzní oddělení a laboratorní pracoviště. Jedná se již o sedmou dokončenou strategickou investici Ministerstva zdravotnictví na období 2019-2027.

 

 

 

Nový objekt se bude nacházet v těsné blízkosti chirurgické a anesteziologické kliniky a spolu s přístrojovým vybavením těchto klinik poskytne zázemí pro výkon centrální urgentní služby pacientům. Součástí objektu bude transfúzní oddělení, které je objemem produkce jedno z největších v České republice. Záměrem investice je koncentrace všech pracovišť nemocnice do jednoho areálu, což povede k významné úspoře provozních nákladů. Nová spojená centrální laboratorní pracoviště umístěná v objektu poskytnou moderní diagnostické služby, které v současnosti patří ke standardu ve velkých nemocnicích. Centralizace pracovišť se ekonomicky příznivě promítne v nákladech nemocnice. Umístění uvedených pracovišť do nového multipavilonu bude v souladu s moderními trendy v poskytování zdravotní péče.

Všeobecná fakultní nemocnice investici velmi potřebuje. Pavilon A7 je v nevyhovujícím stavu a jeho rekonstrukce je nezbytně nutná. Nově zde vznikne multipavilon, který v jedné budově sdruží obory urgentní péče, transfúzního oddělení a také laboratorní pracoviště. To výrazně zjednoduší organizaci péče o pacienty a ulehčí práci zdravotníků, kteří doposud museli přecházet z pavilonu do pavilonu. Jedná se již o sedmou dokončenou strategickou investici v posledních čtyřech letech. Celkově jsme takto mezi páteřní nemocnice rozdělili 12 miliard korun,“ vysvětluje význam investice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je významným poskytovatelem zdravotních služeb a patří mezi největší nemocnice nejen v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Infrastruktura nemocnice se v současnosti u řady budov nachází v technicky nevyhovujícím stavu, což se negativně projevuje zejména na ekonomice provozu nemocnice. Zhoršený stav konstrukcí budov má za následek uzavírání některých částí budov a přemisťování provozů, což klade zvýšené nároky nejen na zaměstnance nemocnice, ale také samotné pacienty. Registrovaná investice tak bude mít zásadní přínos pro nemocnici, její pacienty a personál.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši přibližně 1,531 mld. Kč, z toho 1,072 mld. Kč bude financováno ze státního rozpočtu a 459 mil. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Příprava a realizace stavby je plánovaná v letech 2022–2025.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?