S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo strategickou investici ve výši 1,5 mld. Kč do Všeobecné fakultní nemocnice

Vytvořeno: 22. 7. 2021 Poslední aktualizace: 22. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví schválilo registraci strategické investice ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve výši přes 1,5 mld. Kč na výstavbu nového sdruženého objektu na místě původní budovy A7. Cílem je vybudovat moderní multipavilon, který pojme vybrané obory urgentní péče, transfuzní oddělení a laboratorní pracoviště. Jedná se již o sedmou dokončenou strategickou investici Ministerstva zdravotnictví na období 2019-2027.

 

 

 

Nový objekt se bude nacházet v těsné blízkosti chirurgické a anesteziologické kliniky a spolu s přístrojovým vybavením těchto klinik poskytne zázemí pro výkon centrální urgentní služby pacientům. Součástí objektu bude transfúzní oddělení, které je objemem produkce jedno z největších v České republice. Záměrem investice je koncentrace všech pracovišť nemocnice do jednoho areálu, což povede k významné úspoře provozních nákladů. Nová spojená centrální laboratorní pracoviště umístěná v objektu poskytnou moderní diagnostické služby, které v současnosti patří ke standardu ve velkých nemocnicích. Centralizace pracovišť se ekonomicky příznivě promítne v nákladech nemocnice. Umístění uvedených pracovišť do nového multipavilonu bude v souladu s moderními trendy v poskytování zdravotní péče.

Všeobecná fakultní nemocnice investici velmi potřebuje. Pavilon A7 je v nevyhovujícím stavu a jeho rekonstrukce je nezbytně nutná. Nově zde vznikne multipavilon, který v jedné budově sdruží obory urgentní péče, transfúzního oddělení a také laboratorní pracoviště. To výrazně zjednoduší organizaci péče o pacienty a ulehčí práci zdravotníků, kteří doposud museli přecházet z pavilonu do pavilonu. Jedná se již o sedmou dokončenou strategickou investici v posledních čtyřech letech. Celkově jsme takto mezi páteřní nemocnice rozdělili 12 miliard korun,“ vysvětluje význam investice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je významným poskytovatelem zdravotních služeb a patří mezi největší nemocnice nejen v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Infrastruktura nemocnice se v současnosti u řady budov nachází v technicky nevyhovujícím stavu, což se negativně projevuje zejména na ekonomice provozu nemocnice. Zhoršený stav konstrukcí budov má za následek uzavírání některých částí budov a přemisťování provozů, což klade zvýšené nároky nejen na zaměstnance nemocnice, ale také samotné pacienty. Registrovaná investice tak bude mít zásadní přínos pro nemocnici, její pacienty a personál.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši přibližně 1,531 mld. Kč, z toho 1,072 mld. Kč bude financováno ze státního rozpočtu a 459 mil. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Příprava a realizace stavby je plánovaná v letech 2022–2025.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?