Ministerstvo zdravotnictví reguluje předepisování léku Plaquenil s cílem zajistit jeho dostatek pro pacienty nakažené koronavirem

Vytvořeno: 22. 3. 2020 Poslední aktualizace: 22. 3. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření, které reguluje předepisování léčivého přípravku Plaquenil s cílem zajistit jeho dostupnost v rámci České republiky. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem v České republice. Opatření nabývá účinnosti dnem 22. března 2020 v 18:00 hodin.

S ohledem na fakt, že podle dostupných vědeckých poznatků se léčivý přípravek Plaquenil jeví jako potenciálně účinný pro léčbu onemocnění COVID-19, je třeba předejít jeho nedostupnosti jak pro léčbu pacientů v registrovaných indikacích, tak pacientů s COVID-19,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Mimořádné opatření zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil všem lékařům s výjimkou lékařů se specializovanou způsobilostí v oborech alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oborech dětská dermatovenerologie, dětská revmatologie nebo korektivní dermatologie. Tento zákaz se nevztahuje na předepsání na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním COVID-19 a rovněž na předepsání lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie pro již rozléčené pacienty v indikaci léčba sarkoidózy.
Dále se lékařům v těchto oborech zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil v jiných terapeutických indikacích, než jaké jsou uvedeny v platném souhrnu údajů o přípravku, na dobu léčby delší než 2 měsíce, více než 2 balení. Omezení doby a počtu balení se vztahuje i na lékaře se specializovanou způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie při předepsání léčivého přípravku Plaquenil pro již rozléčené pacienty v indikaci léčba sarkoidózy. Zákaz se vztahuje také na veterinární lékaře.
Všem farmaceutům se zakazuje vydat léčivý přípravek Plaquenil na recept vystavený po 22. 3. 2020 , pokud není na lékařském předpisu uvedena odbornost předepisujícího lékaře, pokud není uvedena hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku, pokud neodpovídá odbornost předepisujícího lékaře výše uvedeným odbornostem a pokud je předepsán v jiné terapeutické indikaci, než jaká je uvedena v platném souhrnu údajů o přípravku nebo v indikaci pokračování v léčbě sarkoidózy. Tento zákaz se nevztahuje na výdej na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním COVID-19. Zde je k dispozici celé znění mimořádného opatření


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?