S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví projednalo priority nástroje ReactEU. V následujících třech letech se můžou realizovat projekty až za 15 miliard korun

Vytvořeno: 23. 11. 2020 Poslední aktualizace: 23. 11. 2020

Koncepční pracovní skupina pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU projednala bližší určení aktivit podporovaných v rámci priorit Ministerstva zdravotnictví. Diskutovalo se také o jejich předpokládaných finančních alokacích, oprávněných žadatelích a velikosti případných projektů. Výsledkem může být realizace projektů až za 15 miliard korun.

ReactEU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat finanční prostředky v oblasti zdravotnictví už v následujícím roce. Představuje rovněž mimořádné dodatečné zdroje na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU. Celková alokace pro Českou republiku se předpokládá přibližně ve výši 27 mld. Kč, z toho pro zdravotnictví se předpokládá alokace ve výši 56 % cca 15 mld. Kč.

ReactEU bude součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v současném programovém období 2014-2020 v rámci nově vytvořené prioritní osy 6: ReactEU.

Ministerstvo zdravotnictví na základě provedených analýz stanovilo své prioritní oblasti podpory, které aktualizovalo v závislosti na postupu vyjednávání.  Koncepční skupina potvrdila následující prioritní oblasti podpory, které jsou blíže upřesněny v přiložené prezentaci, která obsahuje zejména stanovení velikosti projektů a oprávněných žadatelů:

  1. Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště – 65 % alokace pro zdravotnictví
  2. Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty – Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (onkologičtí pacienti, obézní pacienti, geriatričtí a dlouhodobě nemocní, osoby s duševními onemocněním) – 25 % alokace pro zdravotnictví
  3. Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic, rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic – 15 % alokace pro zdravotnictví

V případě dotazů se prosím obracejte na odbor evropských fondů a investičního rozvoje MZ prostřednictvím emailové adresy reactEU@mzcr.cz.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?