Ministerstvo zdravotnictví připravuje protikorupční opatření v oblasti nákupu zdravotnické techniky, speciálního zdravotnického materiálu a léků.

Vytvořeno: 11. 8. 2011 Poslední aktualizace: 11. 8. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR přichází s dalším významným protikorupčním opatřením v podobě Národního informačního systému sledování nákladů na nákup léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky. Navazuje tak na protikorupční strategii, kterou představilo začátkem letošního roku.

Národní informační systém sledování nákladů na nákup léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky je součástí projektů financovaných z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Jeho cílem je vyřešit stávající situaci při uzavírání obchodně závazkových vztahů ve zdravotnictví (tzv. zdravotnických nákupech), které jsou charakteristické nedostatkem referenčních informací o nákupech, cenách a dalších údajích a často vedou k nižší efektivitě vynakládaných prostředků. „Tato webová aplikace bude především pro management zdravotnických zařízení účinným nástrojem pro transparentní stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek a zdrojem dat pro kontrolu dosažené ceny,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger.
 
Nový systém postavený na modulární webové aplikaci bude určen nejen pro management zdravotnických zařízení jako zadavatele veřejných zakázek, ale transparentní kontrola veřejných výdajů bude umožněna i široké veřejnosti, zřizovatelům zdravotnických zařízení, zdravotním pojišťovnám a uchazečům o veřejné zakázky, což zajistí větší transparentnost trhu. Přínosem bude zvýšení efektivity vynakládání veřejných prostředků ve zdravotnictví, snížení cen díky posílení tržního prostředí ve zdravotnictví či umožnění jednotné klasifikace produktů. Ministerstvu zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám poskytne nový systém data použitelná při definování výše úhrad.
 
V současné době jsou ministerstvem zdravotnictví oslovovány subjekty, které navrhuje jako členy expertní pracovní skupiny. Mezi oslovované patří například profesní komory, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotní péče, zástupci Národního referenčního centra, asociace krajů i nezávislí odborníci.
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy

Typ souboru: docx
TZ_MZd.docx (41,89 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?