Ministerstvo zdravotnictví připravilo strategii rozvoje úřadu

Vytvořeno: 12. 6. 2023 Poslední aktualizace: 12. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví připravilo strategii svého rozvoje. Cílem je zefektivnit stávající procesy a zlepšit firemní kulturu tak, aby byl resort zdravotnictví modernějším místem pro práci ve prospěch občanů České republiky. Strategie vznikla jako jeden z výstupů projektu Zavádění systému řízení kvality v rámci unijního operačního programu Zaměstnanost.

„Chceme, aby Ministerstvo zdravotnictví bylo moderním úřadem 21. století, na který můžeme být hrdí. Ambicí této Strategie je uskutečnění celé řady změn našich procesů, postojů i firemní kultury. Těší mě, že se na formulaci cílů i opatření podílela celá řada zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví. Naplňuje mě to nadějí, že chápeme naše poslání v celém kontextu, a že máme potenciál stát se aktivními účastníky evoluce našeho úřadu,“ uvedl státní tajemník Stanislav Měšťan.

Strategie představuje střednědobý rozvoj úřadu. Její vizí je zvýšit kvalitu v politice lidských zdrojů, řízení a digitalizaci úřadu, a posunout Ministerstvo zdravotnictví do pozice profesionálního a efektivního úřadu 21. století, který plní agendy racionálně, transparentně, ve vysokém standardu, s důrazem na zájmy obyvatel České republiky a s respektem ke všem zúčastněným stranám.

Dosažení vize je podmíněno naplněním celkem tří strategických cílů, které se zaměřují na rozvoj lidského kapitálu, zavedení systému inovací, strategického a projektového řízení, na zlepšení interní i externí komunikace a v neposlední řadě na digitalizaci a elektronizaci procesů a agend MZ.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?