S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19

Vytvořeno: 7. 9. 2020 Poslední aktualizace: 7. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Ta bude implementována do běžné praxe a využívána v organizaci očkování po registraci a dostupnosti očkovací látky proti onemocnění covid-19 v ČR. Veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své připomínky prostřednictvím e-mailu: strategieockovani@mzcr.cz.

Očkování je primární prevencí proti šíření nákazy v populaci a zároveň nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie. „Ačkoliv ještě nemáme na stole vakcínu proti koronaviru, musíme být na moment, kdy bude dostupná, připraveni. Vakcína je klíčovým východiskem ze současné situace.  Přinese ochranu obyvatel před onemocněním a zabrání šíření nákazy v populaci,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Očkování by mělo být primárně prováděno v ordinacích praktických lékařů a ve vakcinačních centrech nemocnic nebo zdravotních ústavů, popřípadě v soukromých očkovacích centrech u očkování nehrazeného státem nebo z veřejného zdravotního pojištění. Distribuce vakcín bude zajištěna určenými distributory očkovacích látek přímo do jednotlivých zdravotnických zařízení, kde bude očkování prováděno. V případě vakcín hrazených státem nebo z veřejného zdravotního pojištění pak prostřednictvím distributora očkovacích látek pro pravidelná a hrazená očkování. V návaznosti na dostupnost registrované vakcíny proti covid-19 v ČR bude očkování plánováno v několika etapách podle množství dávek vakcíny, které budou do ČR dodány. „V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a dále také pracovníci a klienti v sociálních službách. V první vlně se jedná přibližně o 3,5 milionů osob. V případě dostatečných dodávek vakcín může být více etap očkování sloučeno do jednoho období,“ řekl člen epidemiologické a klinické skupiny na Ministerstvu zdravotnictví a České vakcinologické společnosti pan profesor Roman Chlíbek.

V druhé etapě bude očkování připraveno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře, farmaceuty a pracovníky kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby. V další etapě pak bude probíhat očkování pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří na rozdíl od předešlých skupin nebudou mít očkovací látku a aplikaci hrazenou státem.

Strategie očkování byla odborně navržena Českou vakcinologickou společností ČLS JEP, projednána klinickou skupinou COVID II Ministerstva zdravotnictví a schválena Národní imunizační komisí ČR. Veřejnosti je umožněno v následujících 14 dnech (do 21. září) k dokumentu v příloze vznášet své připomínky na e-mailové adrese: strategieockovani@mzcr.cz.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?