S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje psychosociální podporu zdravotníkům

Vytvořeno: 21. 2. 2022 Poslední aktualizace: 21. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje podporu zdravotnickým pracovníkům a pomocí opatření aktivně podporuje zvládnutí nadlimitně psychicky zátěžových situací zasahující zdravotnické pracovníky v souvislosti s výkonem profese. Podpora vychází z Metodického doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví.

Hlavním cílem metodického doporučení je vést poskytovatele zdravotních služeb k vytvoření sítě vyškolených poskytovatelů psychosociální podpory napříč resortem zdravotnictví a jejich následné zapojení do praxe. Jedná se především o nabídku a poskytování takové podpory zdravotnickým pracovníkům, kteří byli konfrontováni s profesními situacemi psychicky nadlimitně zátěžového charakteru, jichž se v praxi vyskytuje značné množství.

Činnosti související s poskytováním psychosociální podpory jsou naplňovány prostřednictvím Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), který je zaměřen na poskytování první psychické a psychosociální podpory v resortu zdravotnictví.

Podpora není poskytována pouze skrze linku kolegiální podpory ve zdravotnictví, ale i formou skupinových setkání a podpory celého týmu nebo formou individuální peer podpory, tzn. vzájemné podpory zdravotníka zdravotníkovi.

Veškeré a podrobné informace o činnosti SPIS, včetně počtu ošetřených zdravotníků, využití telefonních linek, počtu vyškolených osob (dle jednotlivých krajů), je možno nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví tak zároveň reaguje na nepřesnost v reportáži CNN Prima News, kde bylo mylně uvedeno, že Ministerstvo zdravotnictví nemá vyškolené pracovníky pro řešení psychologické (psychiatrické) pomoci.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?