Ministerstvo zdravotnictví podpořilo dotačním programem už 67 ordinací praktických lékařů a 34 ordinací zubních lékařů

Vytvořeno: 19. 1. 2021 Poslední aktualizace: 19. 1. 2021

Zájem o dotace z programu na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb stále roste. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášený v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře byl vyhlášen v roce 2018 a v jejich rámci Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové výši 62 660 752,- Kč. Jen za rok 2020 Ministerstvo zdravotnictví podpořilo 18 ordinací praktických lékařů a 12 ordinací zubních lékařů. Celkově už podporu dostalo 101 ordinací.

 

 

 

 

Cílem dotačního programu je podpora zdravotní péče v lokalitách, kde je dostupnost zdravotních služeb omezená. Ministerstvo zdravotnictví za rok 2020 schválilo dotace pro praktické lékaře ve výši 6 258 317 Kč, pro zubní ordinace byly schválené dotace ve výši 13 975 116 Kč.

„Dostupnost kvalitní lékařské péče ve všech regionech napříč republikou je jedním z nejdůležitějších úkolů, které si musí Ministerstvo zdravotnictví stanovovat. Jsem proto velmi rád, že je o dotace v rámci dotačního programu pro praktické a zubní lékaře zájem. Díky tomu můžeme nejen podporovat stávající ordinace, ale rovněž podpořit vznik nových,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 34 dotací v celkové výši cca 39,6 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 67 dotací, jejichž hodnota byla cca 23 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví do roku 2021 celkem vyčlení přes 100 mil. korun, dotace tak může být udělena až stovce žadatelů. Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně. 

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti zubařské péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

V roce 2020 byly schváleny dotace pro zubařské ordinace ve Svitavách, Novém Boru, Turnově, Volyni, Žďáru nad Sázavou, Strakonicích, Holoubkově, Holešově, Šlapanicích, Městečku Trnávka, Rýmařově nebo v Ostravě-Lhotce.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tis. korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tis. korun. Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tis. korun. Na dotační program je vyčleněno každý rok cca 8 mil. korun.

Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které plánují poskytovat nebo začaly poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 30 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.

Dotace pro ordinace praktických lékařů schválené v roce 2020 poputují do Zásady, Broumova, Kácova a Čestína, Loktu, Českého Těšína, Liběšice, Litoměřic, Týna nad Vltavou, Štěpánkovic, Brna-Píště, Vrd-Dolních Bučic, Liberce, Vsetína, Turnova, Brna-venkov, Vyškova, Rožnov pod Radhoštěm a do Dobříše.

Podrobné informace k vyplaceným dotacím jsou zveřejněny zde. Metodiku a všechny další potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?