Ministerstvo zdravotnictví podpoří rozvoj kapacit pro screening kolorektálního karcinomu

Vytvořeno: 19. 1. 2024 Poslední aktualizace: 19. 1. 2024

logo Financováno EU a logo Národní plán obnovy

Ministerstvo zdravotnictví dne 15. ledna 2024 vyhlásilo 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem „Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom“.

Alokace výzvy činí 150 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Cílem této výzvy je zlepšení technologického vybavení poskytovatelů zapojených do programu screeningu kolorektálního karcinomu a zvýšení průchodnosti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zkrácení čekacích dob na vyšetření a navýšení podílu preventivních kolonoskopií ze všech provedených vyšetření.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb v rámci stávající sítě screeningových pracovišť s minimálním počtem 200 ročně provedených preventivních kolonoskopií za rok 2022 dle NRHZS v rámci specifikovaného screeningového pracoviště.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?